NYTT FÖRÄLDRARNÄTVERK - DANDERYD

image7


Är ditt barn lite sen med den språkliga utvecklingen?
Får ditt barn hjälp av logoped eller talpedagog?
Har ditt barn dyslexi eller en språkstörning?

Vill du träffa andra föräldrar som har
barn med samma behov?
Kom till

Plats: Vuxenskolan, Nora Torg 4

Datum: 7 maj, kl 19-21 30   Vi vill:

  • Sprida kunskap om dyslexi och språkstörning till föräldrar, lärare och annan personal
  • Få ett forum för diskussioner och en dialog om dyslexi och språkstörning
  • Stödja varandra i nätverket
  • Hämta kraft ur allas erfarenheter
  • Vara bollplank åt varandra
  • Få erfarenhetsutbyte och samla kunskap
  • Påverka landsting, kommun och skola

Målgrupp
 *  Föräldrar med barn i skolåldern (6 år och uppåt) som behöver hjälp med sitt tal och språk i någon form. 
 *  Pedagoger och annan personal inom skola och förskola som vill lära sig mer om dyslexi och språkstörning

Varför startar vi ett nätverk?
Vi vill starta ett nätverk för oss föräldrar i Danderyd. Nätverket vill vi starta på grund av att vi tycker att det har varit svårt ibland att få fatt i rätt information och att vi ibland saknat ett forum där man kan diskutera insatser från landsting, kommun och skola. Vad kan vi få för hjälp? Men viktigast av allt att vi som föräldrar kan stötta varandra, vara bollplank, tipsa varandra och delge varandra nyttig information. 

Aktiviteter i nätverket
Föreläsningar och cirklar kommer att ordnas i nätverket och då bjuder vi även in kommunens skolor och förskolor.

Pedagoger i skolan och förskolan samt annan personal
Alla föräldrar, pedagoger och annan personal som arbetar med våra barn måste få mer kunskap om dyslexi och språkstörning. Hur skall de annars hjälpa våra barn om de inte förstår vad funktionshindret innebär? Vi behöver alla hjälpas åt för att finna barn med språkstörning och dyslexi på ett tidigt stadium så att barnet kan få hjälp tidigt.


Kom och möt andra i samma situation.
Till första träffen kommer Sofie Wikström som arbetar i ett samarbets-projekt mellan Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet DHB. Hon arbetar för barn med språkstörning och deras föräldrar. Hon kommer att berätta om förbundens arbete för målgruppen.


Anmälan senast    
4 maj via mail agn.nil@telia.com meddela ditt namn, tel nr och e-postadress


Kostnad:                    
50.- inkl lättare förtäring

  

Mer information 
Maila helst dina frågor agn.nil@telia.com  Agneta Nilsson

OBS! Kan du inte komma den 7/5 men ändå vill få mer information om nätverksträffar, maila agn.nil@telia.com och meddela ditt namn, tel nr och e-postadress så kontaktar vi dig. Arbetar du som lärare eller inom skola och förskola och vill få information om föreläsningar. Skicka din e-postadress och skriv att du önskar få tips om föreläsningar.


Välkommen till en träff med andra föräldrar!


RSS 2.0