Det blev ingen nerläggning men däremot minskade resurser!

2009-06-12

Det blir ingen nerläggning av tal&språkverksamheten i Stocksundsskolan.

Vi fick inte någon skriftligt information från kommunen och har heller inte fått svar på alla frågor vi ställt. Detta bidrog givetvis till spekulationer om nedläggning och speciellt eftersom det visade sig att efter första mötet att beslutet inte var förankrat hos politikerna.  Jag tycker informationen har varit bristfällig under denna dryga månad.

Jag har till barn & ungdomsnämnden hänvisat till Nacka kommun som hela tiden delgivit sina beslut skriftligt och att det då finns i klartext och inte blir spekulationer kring vad som egentligen är beslutat. Jarlabergsskolan i Nacka skall inte längre vara en central mindre undervisningsgrupp utan barn med språkstörning skall integreras med andra barn som inte har språkstörning. Klar och tydlig information från Nacka kommun m a o.

Vi har fått mer resurser till tal&språk! Efter ett flertal möten, mail och telefonsamtal fick vi beskedet.

Mer pengar och stöd till tal&språk vilket  ger en 65% extra tjänst till tal&språk. Denna resursperson kommer att fungera som brygga mellan tal&språk vilket vi föräldrar är mycket glada för. Trots tillskottet så är det ändå en minskning av resurser men detta är klart bättre än de tidigare beskeden kommunen har givit oss.


Vi är dock fortfarande fundersamma om hur kommunen kommer att hantera nya sökande eftersom beskedet dröjer till de nya sökande föräldrarna.


Berättade även att vi fått garantier av kommunen att våra barn som går på tal&språk kommer få fortsatt stöd så länge de går i Stocksundsskolan.


Umeå kommun startar upp grundskola för barn med gravspråkstörning i höst.


RSS 2.0