Kalender - aktiviteter våren 2009

För hösten 2009 se Kalender - aktiviteter hösten 2009

Nedan finns de aktiviteter som är på gång inom läs- och skrivsvårigheter under året 2009. Om du har fler tips på aktiviteter, föreläsningar eller tv-program mm så tar jag tacksamt emot dessa. Om du även har tips på bra föreläsare tar jag gärna mot dessa tips också. Vill du vill medverka i nätverken? Ange vilket nätverk. Maila till mig. Tackom!KALENDARIUM - Föreläsningar och andra aktiviteter under år 2009

_______


MARS
_____

Onsdagen den 25/3 kl 19 00,
Djursholms bibliotek.

Det blev en mycket uppskattad kväll med 28 deltagare. Många härliga diskussioner och bra frågor. Ett extra tack till föreläsarna som gjorde denna kväll möjlig att genomföra.  Nästa träff kommer bli i början på maj på Villa Pauli, Djursholm. Onsdagen den 13 maj på kvällen kl 18 00-21 00. Med kaffe,  smörgås och ramlösa, kostnad: 100:-  Bindande anmälan senast  6 maj till. agn.nil@telia.com Vänligen respektera det. Tackom!

Läslinjal - ett enkelt hjälpmedel
Möjlighet till att köpa läslinjaler uppmärkta med alfabetet kommer att finnas. En läslinjal som hjälper barnet att följa raden i "fönstret" som finns i linjalen hjälper barnet att läsa på rätt rad. Linjalen kostar 25 SEK. Beställ via mail, tala om antal för- och efternamn,  adress, tel nr. agn.nil@telia.com

Nätverksträff för föräldrar som har barn med dyslexi och språkstörning och bor i Danderyd med omnejd.

Ur programmet:
Skribent Monica Klasén McGrath pratar om boken Annorlunda barnbarn,
ISBN:978-91-89091-48-1,
Cura Bokförlag AB

Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtar efter och ser fram mot.
Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder?
Boken riktar sig till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående till barn med funktionshinder.


Anna Wennerkvist, specialpedagog, Skoldatateket Danderyd berättar om Skoldatateket och hur de kan hjälpa elever och om kompensatoriska hjälpmedel.


Tinalina, bibliotekarie, informerar om läsa-lätt böcker.

Agneta Nilsson,
förälder, informerar om föräldranätverket och bloggen.


Möjlighet till att köpa boken Annorlunda barnbarn och läslinjaler kommer att finnas.

Vill du anmäla dig till nätverket? Maila Agneta Nilsson._____

APRIL

_____

24-25 april, Svenska dyslexiföreningens utbildningskonferens, Stockholm

Dyslexi- Läsförståelse-Dyskalkyli - Stress
Ett flertal föreläsare under dessa två dagar.
Mer info


25 april,  Föräldrarforum 2009, Göteborg

FDB arrangerar en heldag om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dagen ska ge svar på många av de frågor som föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter har. På förmiddagen ges två föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt IT-verktyg. Eftermiddagens föreläsningar tar upp konkreta pedagogiska idéer och åtgärdsprogram.

Forumet vänder sig till alla intresserade. Mamma, pappa, lärare, elev, specialpedagog, rektor, logoped,  mor- och farföräldrar.


Tid: 25 april 2009, kl 9  00 - 17 00
Plats: Göteborg


Intresseanmälan kan lämnas till FDB:s kansli.
E-post dyslexi@fdb.nu
Telefon 08-612 06 56

Jag kommer ta med min 11-årige son och vara med på denna intressanta dag i Göteborg.
Det blev en mycket givande dag med många bra föreläsingar. 090430/an
____

MAJ
____
Flyttar denna träff till hösten 09, återkommer med datum!
Onsdagen den 13 maj , Villa Pauli, Djursholm kl 18 00-21 00.
Flyttar denna träff till hösten 09, återkommer med datum!
Nätverksträff för föräldrar som har barn med dyslexi och språkstörning och som bor i Danderyds kommun eller grannkommunerna
Erfarenhetsutbyte och diskussioner står på kvällens agenda.
OBS! Bindande anmälan senast 6 maj till agn.nil@telia.com
Kaffe och smörgås,  pris 100:-  Bindande anmälan senast  6 maj till.
Välkommen!


11-15 maj, Familjevistelse,  Ågrenska, Hovås

Familjevistelse för familjer som har barn med gravspråkstörning - verbal dyspraxi. Mer information.

12-13 maj Utbildningsdagar för personal - verbal dyspraxi
Program finns på Ågrenskahemsidan från och med vecka 9.

29:e maj Ängkärrsdagen

Ängkärrskolan i Solna har funnits i 17 år och startades av föräldrar vars barn har dyslexi.
Ängkärrsdagen är ett sätt att nå ut till föräldrar och elever för att sprida information om

dyslexi och en dag som ger oss möjlighet att dela med oss av de kunskaper och erfarenheter

som vi, tillsammans med våra elever, har erfarit.


För att uppmuntra dyslektiska elever som gjort stora framsteg har vi instiftat ett stipendium

som vi döpt till Ängkärrspriset och som kommer att gå till elever som har utvecklat sin

förmåga att hantera sin dyslexiproblematik.


Exempel på programpunkter


Föreläsningar

Ängkärrskolan igår - idag - imorgon

Estetiska lärprocesser och multisensorisk inlärning

Ö-projektet, ett framgångsrikt exempel på ämnesöverskridande verksamhet

Den specialpedagogiska verksamheten på Ängkärrskolan

Skapandet av egen bok i hemkunskapen


Utställningar

FMLS

Läs- och skriv

FDB


Vad händer efter Ängkärrskolan?

Fråga f.d elever och föräldrar

Fråga Studie- och yrkesvägledaren


För mer information om detta se hemsida


________

AUGUSTI
________

14-16 augusti Folkets Hus, Stockholm
Nordisk Dyslexipedagogkonferens, Svenska Dyslexiföreningen arrangerar.

_________

OKTOBER

_________

16-17 oktober Sollentuna,Dyslexiförbundet FMLS Dysleximässa.
Föreläsningar under  dagen. Utställning av kompensatoriska hjälpmedel, böcker mm.  På StartHotel i Sollentuna. En dag du inte bör missa. Gratis! Mer information.

 


NÄTVERKSTRÄFFAR  STOCKHOLM, SVFör föräldrar som har barn med språkstörning. Vi träffades under  våren 2008 och  hösten några gånger och nu är det dags för vårens första träff den 2/2 kl 18 30 - 21 00 i Vuxenskolanslokaler. För mer info se Talknuten.

 
NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan

Vi kommer att fortsätta träffas under våren på följande datum:
2/2 kl 18 30 - 21 00.

Resterande är preliminära datum 9/3 och 27/4 kl 18 30 - 21 00.


Vi kommer att diskutera följande:

  • Erfarenhetskonferensen 21/11-22/11
  • Hur fungerar vardagen med barnen?
  • Missförstånd som uppkommer då vi är med och när vi inte är med samt hur vi hanterar detta.
  • Motivation och självkänsla
  • Språket
  • Åtgärdsprogram och möten i skolan, Ansvar och rättigheter

Vill du medverka i nätverket? 

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.

Eller maila Agneta Nilsson.

 


NÄTVERKSTRÄFFAR  DANDERYDFör föräldrar som har barn med språkstörning eller dyslexi och bor i Danderyd med omnejd.

Första träffen år 2009,  25/3 kl 19 00, Djursholms bibliotek.

Ur programmet:

Skribent Monica Klasén McGrath pratar om boken Annorlunda barnbarn,
ISBN:978-91-89091-48-1,
Cura Bokförlag AB

Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtar efter och ser fram mot.
Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder? Boken riktar sig till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående till barn med funktionshinder.

Anna Wennerkvist, specialpedagog, Skoldatateket Danderyd berättar om Skoldatateket och hur de kan hjälpa elever och om kompensatoriska hjälpmedel.


Tinalina, bibliotekarie, informerar om läsa-lätt böcker.

Agneta Nilsson,
förälder, It pedagog & konsult, informerar om föräldranätverket och bloggen.

Möjlighet till att köpa boken Annorlunda barnbarn och läslinjaler kommer att finnas.


Vill du anmäla dig till nätverket? Maila Agneta Nilsson.


Anpassad undervisning för barn med språkstörning i Stocksundsskolan, Danderyd

Barn med språkstörning i andra kommuner
Kommuner hanterar språkstörning på olika sätt. En del kommuner blandar alla tänkbara barn med olika diagnoser. Det kan vara FAS, ADHD, Asbergers, språkstörning i kombination med andra diagnoser och även barn med kombinations svårigheter (flera diagnoser) och barn med enbart språkstörning. Barnen går ibland i  en liten  grupp. Oftast är det en vanlig klasslärare utan kompetens om dessa funktionsnedsättningarna som ta hand om klassen. Hur kan man från något håll kunna begära att en lärare skall kunna alla dessa funktionshinder, ha förståelse för dessa alla olika funktionshinder och att utifrån det kunna anpassa undervisningen efter barnens individuella behov? Hur kan man pedagogiskt arbeta med utåtagerande-, inåtagerande- och barn som behöver språklig stimulans i samma grupp? För mig är det en gåta. Det handlar definitivt inte om en bra kvalité utan om snarare förvaring och att kommunerna inte tar sitt ansvar för dessa elever.

Dessa föräldrar och barn är självklart inte nöjda. De känner bl a att det är oro i klassen, aldrig arbetsro, barnens behov är så olika, deras barn får inte den intellektuella utmaning i skolan de önskar och behöver. De är även oroliga för hur barnen skall klara fortsatt skolgång. Barn med språkstörning behöver få språklig stimulans och det är svårt att få om de går i en grupp med barn som har inåtvänd problematik.

Andra kommuner löser detta med att ge ett barn med språkstörning en assistent som i de flesta fall inte har någon som helst kompetsen inom språkstörning. Det är verkligen synd om barnen! För mig är det en gåta att föräldrar godkänner detta alternativ.

Danderyds Kommun - Stocksundsskolan

Vår yngsta son som har språkstörning går i Stocksundsskolan. Han går i en vanlig klass med 23 elever. Förskoleläraren arbetar mycket med bilder och hon tillsammans med fritidsledaren och Tal & Språk personalen använder tecken som stöd. De går även en kurs i tecken som stöd som kommunen ordnat på Danderyds Sjukhus hos logopederna där. Jag är tacksam för att vi bor i en kommun som kan erbjuda en tal & språkgrupp för barn med språkstörning. I tal & språkgruppen finns en logoped, en förskollärare och två specialpedagoger som arbetar tillsammans med barnen. De finns placerade i ett eget hus på skolgården dit barnen går under dagen. Dessutom är tal & språkpersonalen med ute i klasserna och arbetar i klassen med barnen, vilket gör att detta är en mycket bra verksamhet som stärker barnen socialt i gruppen då språkliga missförstånd direkt kan hanteras. Barnen smälter in i klassen.

Min son trivs jättebra och vi är jättenöjda. Han börjar alltid kl 8 10 går direkt till Tal & språk. Slutar där innan kl 9 så att han alltid är med i sin klass. Ibland blir det även ett extra pass på eftermiddagen då ordinarie lektioner är slut. Vi är jättenöjda. Han lärde sig läsa innan jul. Han får även extra hjälp och utmaning med matematiken då han är duktig i matte och ligger på en nivå över sin åldersgrupp. Anpassning år båda hållen med andra ord - det är så jag vill att skolan skall fungera.

Jag skriver detta för jag vill gärna att flera föräldrar och framförallt barn skall få ta del av denna verksamhet och de duktiga pedagogerna och logopeden som finns på Stocksundsskolan. Från kommunen är uppdraget i Stocksundsskolan att man skall arbeta med barn i förskoleklass till årskurs 3. Det finns mig veterligen tio platser för barn med tal- och språkförsening i Stocksundsskolan.

Jag vill gärna att fler barn och föräldrar vår information om deras verksamhet och får möjlighet att söka dit.

Mer info: http://www.stocksundsskolan.se/New/stocksundsskolan/stocksundsskolan.htm

Det finns även kommuner idag som funderar att införa samma system med denna integration som Stocksundsskolan har. De ser Stocksundsskolans verksamhet som ett föredöme för hur en utmärkt fungerande verksamhet är upplagd för dessa barn.


Jag skriver detta för jag vill gärna att flera föräldrar och framförallt barn skall få ta del av denna verksamhet och de duktiga pedagogerna och logopeden som finns på Stocksundsskolan. Från kommunen är uppdraget i Stocksundsskolan att man skall arbeta med barn i förskoleklass till årskurs 3. Det finns mig veterligen tio platser för barn med tal- och språkförsening i Stocksundsskolan.

Jag vill gärna att fler barn och föräldrar vår information om deras verksamhet och får möjlighet att söka dit.


Mer info: http://www.stocksundsskolan.se/New/stocksundsskolan/stocksundsskolan.htm


Tal & språk på Stocksundsskolan tar emot barn med talförsening/tal- och

språkstörning från Förskoleklass till årskurs 3.

Barnen får 2 timmar individuell/grupp-träning i Tal & Språkgruppen varje dag
och följer i övrigt undervisningen i ordinarie klasser.

Här arbetar förskollärare, logoped samt specialpedagog.

Vill Du veta mer?
Kontakta:
helena.funck@personal.danderyd.se


http://www.stocksundsskolan.se/New/stocksundsskolan/stocksundsskolan.htm


RSS 2.0