Tips om bok och material, DVD

Rädda Felix, av Helena Richardson, Månpocket fakta.

En sannskildring om föräldrars kamp mot (nåja – ibland också tillsammans med) sjukvården och samhället. Allt för att kunna rädda åtminstone ett av sina två barn och skapa en acceptabel vardagssituation för familjen. En spegling av föräldrars dygnet-runt-arbete, brist på stöd och förståelse, kamp, hjälplöshet men också en förmåga att se små ljusglimtar och leva för dessa. Jag tror många av er kan känna igen sig även om deras situation är mycket speciell.

Kod-Knäckarna lanserar ny dvd "Hitta läsningen!
Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver." Den är 40 minuter lång med lekfulla enkla övningar som föräldrar kan göra i hemmiljö med sitt barn. I bilen, på stranden osv. Allt vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Dvd:n innehåller även en film (10 min) som vänder sig till föräldrar med annat modersmål. Språken är: engelska, svenska (för svensktalande lärare)  arabiska, persiska, somaliska, sorani/kurdiska. Beställ via Kodknäckarna

Har du svårt att hitta böcker  på rätt nivå till ditt barn?

  • Är du förälder till ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?
  • Har ni fått rådet att lästräna hemma en liten stund varje dag?

Besök Dyslexiförlaget Fallerej Förlag

Intressant läsning
Mina bästa sidor är ordblinda  där flera kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi....de vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp.

Boken kan beställas från UR´s kundtjänst:
kundtjänst@ur.se tel 020 58 58 00Har ditt barn svårt att följa raden vid läsning ?

Läslinjal är ett bra hjälpmedel och gör läsningen roligare.

Ett bra stöd för ditt barn när barnet läser. En gul läslinjal med ett genomskinligtfält som gör det enkelt att följa raden utan att ögonen dras till andra rader.

Kostar 30 kr/st eller 2 st för 50:- inkl porto.

Vill du betälla?
Maila agn.nil@telia.com och ange antal linjaler och ditt namn och din kompletta adress.  En läslinjal hemma och en i skolan är en bra hjälp för ditt barn.

Välkommen med din order!

 


Skicka frågor till politiker inför valet

Jag vill uppmana er att skicka in frågor till tidningen Föräldrarkraft.

Hjälp oss ställa rätt frågor före valet

Vilka frågor vill DU ha svar på av poltiikerna före valet?

Hör av dig till oss på Föräldrakraft nu, så ser vi till att du också får svar. Ställ gärna frågor om konkreta situationer som du vill att politikerna tar tag i, så kan vi hjälpas åt att få konkreta svar.

Mejla helst dina frågor till valter.bengtsson@faktapress.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller ring 08-4100 5636.

Jag har skickat följande frågor:

  • När kommer vi i alla skolor se att barn med språkstörning redan från förskoleåldern skall få tillgång till datorer med lärverktyg?
  • När kommer lärarutbildningen att ta upp språkstörning och lära ut vad ett barn med språkstörning har för behov
  • När kommer pengar att avsättas så att bra lärverktyg finns på samtliga lärarutbildningar i hela Sverige?
  • Barn med språkstörning har behov av tecken som stöd vilket lärarna inte kan eller annan personal i skolan. När skall detta ingå i lärarutbildningen? Och när kan våra barn få stöd av tecken i skolan, TAKK ?

Målgruppen som Talknuten, representerar d v s  barn med språkstörning använder och har oftast behov av Tecken som stöd, TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) (förstärker ord, ej hela meningar) och ska inte förväxlas med teckenspråk där eleven tecknar hela meningar och oftast har hörselnedsättning.

Skicka in dina frågor du också!


Information om vad som är på gång - nya spännande aktiviteter

Möte Skolinspektionen 14/4

Nästa vecka 14/4 kommer jag att delta i Skolinspektionens samrådsmöte där vi kommer prata om vilken målgrupp som kommer att granskas ute i skolorna. Verkar som det är barn med dyslexi som står näst på tur.


Årsmöte med intressant föreläsning 14/4

Den 14/4 är det även årsmöte på söder med Talknuten – inbjudan har skickats ut till medlemmar så jag hoppas att vi ses där. Om du inte är medlem anmäl dig till Talknuten och teckna medlemskap.

Årsmötet startar kl 17 30 med föreläsning Egen växtkraft – om barns, ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse. Anmälan till Sofie sofie.wikstrom@afasi.se

3-6 juni kollo Östergötland
För barn med språkstörning i ålderna 11-17 år, Stiftsgården i Östergötland se Talknuten hemsida för mer information.


Nya böcker om dyslexi

Vad är det som gör att vissa människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klara skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra?


Från BTJ förlag, författare Ulla Fröhler och Eva Magnusson

Dyslexi - förbannelse eller möjlighet - Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter
Riktar sig till den som har läs- och skrivsvårigheter såväl som föräldrar och andra intresserade av området.

Dyslexi - förbannelse eller möjlighet - Levnadsberättelser

Till båda böckerna följer det med en ljudskiva så att du kan läsa med öronen. Böckerna kompletterar varandra och kan läsas i valfri ordning. Mer info.Boktips som diskussionsunderlag med barn

”Vilda säger nej” Marie Bosson Rydell-Eva-Marie Wadman Finns i bokhandeln

 ”Min kropp är min” Helena Eriksson Beställs från Västerås stift, 021-17 85 00Förskola drabbad
Ni har säkert läst om en förskola i Danderyd där en i personalen gripits för sexuellt ofredande. Det är på yngsta barnet förskola men han har inte blivit utsatt och han slutade där år 2006. Däremot vet jag nu mer om hur vår kommun hanterar tråkiga händelser likt denna. Vi fick tips på två böcker att läsa tillsammans med barnen för att utifrån dessa diskutera vad gränser när det gäller ens kropp går.

Att prata med barnen
När det gäller att ta upp sexuella övergrepp med barn finns det huvudsakligen två risker, att man gör för lite eller att man gör för mycket och korsförhör barnet. Men om man tar upp ämnet underlättar det för barnet att själv berätta. Man börjar på en mycket enkel och basal nivå vilket alltid är bra när man ska prata om svåra saker. Det är viktigt att inte tvinga barnet att berätta. En ingång till samtalet kan vara ”Fröken har fått sluta på förskolan eftersom han gjort något dumt (ev. något sexuellt om barnen förstår det).

Det är viktigt att lära barnen att markera ”Kroppsgränsen”. Vissa saker får vuxna inte göra med barnens kroppar. Detta är bra att prata med alla barn om. Bra att också lära barn skilja på bra och dåliga hemligheter. Bra hemligheter såsom julklappar kan man hålla tyst om medan dåliga hemligheter, som ofta innebär någon form av hot, får man berätta om.

Diskuterades hur barn kan reagera på det som hänt, när de får information från t.ex. kompisar. Barnen har inte alltid klara begrepp och benämningar för det som hänt. Viktigt också att barnen får tycka om det som är bra även hos en person som begått fel.

Det går inte att känna igen förövarna, pedofiler har inga speciella kännetecken. Brotten kan begås även om andra personer finns i närheten. Finns även kvinnliga förövare. Brotten drabbar både pojkar och flickor och i alla åldrar. 

Förskolan är oftast en skyddsfaktor när det gäller övergrepp. De allra flesta övergreppen begås i familjen eller barnets närmaste bekantskapskrets. Det behöver inte bli några framtida men för barn som utsätts för övergrepp. Många klarar sig bra och för de som får problem finns det mycket goda möjligheter att få hjälp. 

Barn och ungdomar får ofta förslag med sexuella förtecken via datorn.

Det kan vara svårt att som förälder prata med sina barn om sexuella övergrepp. Ett sätt är att kontakta BUP som bollplank och för att få råd. En annan idé är att öva på varandra och prata med andra föräldrar. Barnen kan också uppmuntras att prata med någon annan vuxen de har förtroende för. 


Böcker som rekommenderas

”Vilda säger nej” Marie Bosson Rydell-Eva-Marie Wadman Finns i bokhandeln

 ”Min kropp är min” Helena Eriksson Beställs från Västerås stift, 021-17 85 00

 


RSS 2.0