Löfte - Skollagen kompletteras med nya skrivningar


17/6 2010,
Löfte idag: Skollagen kompletteras med nya skrivningar om specialpedagogiskt stöd

Dyslexiförbundet FMLS och hela handikapprörelsen har under flera veckor försökt få uppmärksamhet för att den nya skollagen som skall antas den 22 juni har en fallucka för elever med funktionsnedsättningar.
Vid ett möte på departementet den 17 juni fick vi i handikapprörelsen förståelse och gehör för våra synpunkter. Det går tyvärr inte att få in några ändringar i skollagen på detta sena stadium. Däremot lovades vi att särskilt stöd skall ges till de elever som har behov av specialpedagogiska insatser som kompensation för funktionsnedsättning och att detta skall regleras i kommande grundskoleförordning. Detta stöd skall inte ha tak kopplat till de mål som minst skall uppnås. Handikapprörelsen är inte helt nöjd med denna "nödlösning" och kommer att verka för att detta på sikt skrivs in i själva skollagen.

Grattis alla elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar!

Sven Eklöf, kanslichef
Dyslexiförbundet FMLS
Dyslexiförbundet

Talknuten har även varit med och skrivit inlägg.


Kalendarium hösten 2010

Vad händer i höst?

AUGUSTI
________________16 augusti 2010 - Scandic Crown hotell i Göteborg

När siffrorna kammar noll - Vad gör vi då?

Regional lärarkonferens med tema matematiksvårigheter/dyskalkyli Målgrupp: Lärare, skolledare, speciallärare och specialpedagoger mfl. Läs mer


SEPTEMBER


______________


NÄTVERKSTRÄFFAR  STOCKHOLM, SV

NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan

Talknuten - nätverk Stockholm , Kungsholmen
Nästa träff för nätverket är den 21/9 kl 18.30.


För föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning. Vi träffas i Vuxenskolanslokaler på Kungsholmen. För mer info se Talknuten.
 
Vill du också medverka i nätverket? 
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.

Nätverksträff för föräldrar som har barn med språkstörning.OKTOBER
________________

Stockholms län 4-10 oktober Dyslexiveckan, mer info FMLS

Ekerö
To 7 okt kl 18-20
På Biblioteket i Ekerö Centrum
kommer Lena Stolt från Skoldatateket och visar alternativa verktyg/Daisyspelare för barn ungdomar och vuxna med läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
Lena också svar på frågor runt läs och skivsvårigheter/dyslexi
Arr. Ekerö Folkbibliotek och Skoldatatek


Gustavsberg

Informationsbord
Biblioteket, 4-8 okt
Öppet Hus
Biblioteket, Axel Sjöbergsrummet
On 6 okt, kl 18-19.30.
Arr: Dyslexiförbundet FMLS Värmdö

Haninge
Informationsbord på de olika biblioteken i kommunen.
Föreläsning av Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS, Skrivknuten.
“Dyslexi - problem eller möjligheter“.
Ti 5 okt kl. 18.30-20
Kulturhuset, Haninge bibliotek


Norrtälje

Biblioteket.
Kom och ställ frågor. Visning av hjälpmedel.
Lö 9 Okt kl 10-14
Arr: Dyslexiförbundet FMLS i Norrtälje


Stockholm

Föreläsning av Anna Strid. Bornholmsmodellen m.m.
”Hur språklekar kan användas i förskola och skola”
ABF, Sveavägen 41
Ti 5 okt, kl.17
Arr: Dyslexiförbundet FMLS i Sthlm i samarbete med FDB


Tullinge

Tullinge bibliotek informerar om talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare.
Må 4 okt 18-19.30Tumba

Tumba bibliotek informerar om talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare.
Ti 5 okt 18-19.30


Föreläsning av Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS

”Problem och möjligheter”. Svarar även gärna på frågor om dyslexi, skolan, rättigheter hjälpmedel mm
Skoldatateket och Läs- och skrivpedagogiskt centrum presenterar sina verksamheter
Biblioteket visar talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare
Biblioteket, Tumba torg 105 i Tumba centrum
To 6 okt kl 18-1930
Arr. Tumba bibliotek och Skoldatatek och Läs- och skrivpedagogiskt centrum


Upplands Väsby

Föreläsning av Kerstin af Malmborg.
Logopedbyrån Dynamica och specialpedagoger ifrån Vittra Väsby kommer också att medverka. Kom och prova på hjälpmedel!
Biblioteket
On 6 okt, kl 19
Arr: Dyslexiförbundet FMLS Sthlm Norra och Dyslexiförbundet FMLS i Sthlm
--------------------------------------------------------------------------------------

FDB-arrangerar föreläsningar och mässa, hösten 2010

Dyslexiveckan på Helsingborgs Stadsbibliotek

4-9 oktober 2010
I Helsingborgs har man laddat ordentligt inför Europeiska Dyslexiveckan för att infomera om läs- och skrivsvårigheter. Man vänder sig till elever, föräldrar, personal inom skolan och alla som är intresserade.


Europeiska Dyslexiveckan i Hässleholm

4-9 oktober 2010

Det blir händelserika dagar i Hässleholm. På programmet står bl a föreläsningar, utställningar, olika workshops och demonstrationer av datorstöd som t ex rättstavningprogram, talsyntes och ordlistor.


Föreläsning - Bornholmsmodellen och fler vägar till läsning

5 oktober 2010
I Stockholm föreläser Anna Strid om hur språklekar kan användas i förskoleklass och skola. Även förskolans och hemmets viktiga roll i barnens språk- läs och skrivutveckling belyses.


Föreläsning - Engelska är ett viktigt ämne!

7 oktober 2010

 - Logopeden Helén Sämfors föreläser om engelska och läs- och skrivsvårigheter på Haninge Kulturhus.

8-9 oktober 2010, Eleven i fokus, SFFL:s kongress (Svensk förening för Foniatri och Logopedi)

Kartläggning och åtgärder vid språkstörning
Föreläsarna belyer ämnet ur olika perspektiv utifrån sina erfarenheter som forskare, pedagoger, logopeder, föräldrar och författare.
För mer info se, SFFL


Dysleximässan

22-23 oktober 2010 i Västerås

 - Dyslexiförbundet FMLS inbjuder till Dysleximässa på Aros Congress Center i Västerås. FDB deltar som utställare på mässan.

22-23 oktober 2010, Dysleximässa på Aros Congress Center i Västerås
På mässan som arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS presenteras en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer


1 december, 2010 föreläsning om Dyslexi på Lidingö

Plats: Sessionssalen, Lidingö Stadshus
Tid: Onsdagen den 1 december 19.00-21.00
Anmälan: Senast 22 november till Lotti.fred@gmail.com
Ingen kostnad. Kod-Knäckarna bjuder på kaffe och bulle.

Att vara förälder till ett barn med dyslexi

Elisabeth Marx arbetar som speciallärare och är aktiv styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen.  Hon kommer bland annat att prata om vilka krav föräldrar kan ställa på skolan, och vilka krav skolan kan ställa på föräldrar. Hon kommer även att ta upp begreppet ”Läsning” ur ett pragmatiskt perspektiv, men kopplat till olika forskningsrapporter.

”I min verksamhet träffar jag allt från pigga sexåringar till universitetsstudenter. Jag möter uttröttade föräldrar som sliter sitt hår, eftersom läxkonflikterna tar all kraft, men också grundskole- och gymnasieungdomar som tack vare tidig upptäckt, god strukturerad undervisning och hårt arbete klarar skolan med glans. Jag kommer i min föreläsning att utgå från ”den egna dyslektiske sonens” vandring genom grundskolan, med fokus på de lägre årskurserna. Att både vara mamma OCH pedagog har varit mitt livs bästa resa. Att som förälder varit orolig, förtvivlad, osams, stressad, men också att med glädje kunnat följa framsteg, har gjort mig till en betydligt bättre pedagog.”

Arrangemanget genomförs av den ideella föreningen Kod-Knäckarna i samarbete med Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad och Arvsfonden. Kod-Knäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar och lärare som vill hjälpa barnen att få ordning på bokstäverna. Kod-Knäckarna producerar basfakta kring dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, särskilt anpassat för föräldrar.____________________

2011

_________________

6 april 2011 i Stockholm

Information om en konferens om dyslexi som riktar sig till rektorer och skolchefen/förvaltningschefen i kommunen. 

Konferensen kommer att äga rum i Sto
ckholm den 6 april 2011. Program och anmälningsblankett finns på hemsidan Dyslexiföreningen.  Arrangörer: Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Svenska Dyslexiföreningen


Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det ojämnförligt vanligaste funktionshindret i skolan.
En vanlig uppskattning är att 5-8 procent av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan har stora svårigheter att läsa och skriva och därför behöver betydande stödinsatser. Det pågår emellertid ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i en stor del av världen då det gäller att finna orsaker till svårigheterna och metoder att eliminera eller minska svårigheterna. Under senaste årtiondet har det skett betydande framsteg inte minst då det gäller utvecklingen av alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) som underlättar för den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skolledare har behov av aktuella kunskaper om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är inte samma detaljkunskaper som t.ex. specialpedagogen behöver, utan övergripande kunskaper och kunskaper om hur och var man skaffar sig information om skolans vanligaste funktionshinder. Det är en viktig förutsättning för att kunna ta ansvar för att behov utreds och att åtgärdsprogram utarbetas och insatser och stöd sätts in. Skolledaren är en nyckelperson då det gäller ”elevvården”. Rektor ansvarar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver samt att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.

11-13 augusti 2011 Kongress- Dyslexi, Svenska Dyslexiförningen

Den sjätte nordiska dyspedagogiska  kongressen, Folkets hus, Stockholm
Internationellt kända forskare och praktiker medverkar. För mer info, se Svenska Dysleiföreningen.


RSS 2.0