Information om språkstörning, förskola och skola mm

Skolborgarråd Lotta Edholm har besökt Bamse
Denna vecka besökte Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm språkförskolan Bamse och bloggar om det.
Läs mer på hennes blogg.

Språkförskolan Bamse
En språkförskola som tar emot barn i förskoleålder med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.
Läs mer om Bamse.

Stocksundskolan Tal & Språk verksamhet
Ett föredöme för hur kommuner kan arbeta med integrerad verksamhet. Barnen går i vanlig klass och får börja tidigare i skolan eller får gå ifrån på eftermiddagen för att ta del av lektionerna i Tal & Språkhuset. De missar inte den vanliga klassrumsundervisningen utan får ta del av hela klassrumsundervisningen i klassrummet, precis som sina klasskamrater. De får hjälp och stöd av en personal som är oerhört engagerade i barnen och lägger stor vikt på att lyfta deras självkänsla. De har kompetens om språkstörning och en fingertoppskänsla för hur de skall bemöta och arbeta med våra barn. 

En logoped, talpedagog och en speciallärare arbetar med barnen på Tal & Språk men specialläraren finns även med i klassrummet under dagen för stöd och hjälp. Vi är otroligt nöjda med verksamheten och det engagemang vi ser hos personalen i Tal & Språk! Jag har min yngsta son i klass 1 där. Du kan även läsa om Stocksundsskolans verksamhet i boken Leva med språkstörning, Blom, Inger – Sjöberg, Malena. Bilda förlag 2000 där ett kapitel ägnas åt verksamheten.

Leva med språkstörning
Ett kapitel skrivet om Stocksundsskolans verksamhet.

Vill du veta mer kontakta: helena.funck@personal.danderyd.se 
Läs mer om Stocksundsskolan verksamhet.

Talknuten stöttar föräldrar som har barn med språkstörning

Talknuten är en riksförening som är ansluten till Afasiförbundet i Sverige som arbetar för barn och ungdomar med språkstörning eller afasi och deras föräldrar.

Talknuten har som uppgift att arbeta för:

  • Att sprida information och kunskap om språkstörning och afasi
  • Att bevaka och agera i intressepolitiska frågeställningar som berör målgruppen
  • Att skapa kontaktnät mellan föräldrar
  • Att ge stöd till föräldrar som har barn med språkstörning eller afasi
  • Att följa forskning inom området

Kontaktuppgifter till Talknuten
Handläggare Sofie Wikström telefon 08-545 663 66
Handläggare Lisa Gunnarsdotter telefon 08-545 663 74
epost: talknuten@afasi.se
Läs mer om Talknuten

Sprid gärna informationen vidare till andra föräldrar eller intresserade av dessa frågor. Tackom!
Agneta


RSS 2.0