Konferens om DYSLEXI 6 april 2011 för rektorer och skolchefer-förvaltningschefer

Information om en förläsning om dyslexi som riktar sig till rektorer och skolchefen/förvaltningschefen i kommunen. 

Konferensen kommer att äga rum i Stockholm den 6 april 2011
. Program och anmälningsblankett finns på hemsidan Dyslexiföreningen.  

Arrangörer
: Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Svenska Dyslexiföreningen 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det ojämnförligt vanligaste funktionshindret i skolan. En vanlig uppskattning är att 5-8 procent av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan har stora svårigheter att läsa och skriva och därför behöver betydande stödinsatser. Det pågår emellertid ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i en stor del av världen då det gäller att finna orsaker till svårigheterna och metoder att eliminera eller minska svårigheterna. Under senaste årtiondet har det skett betydande framsteg inte minst då det gäller utvecklingen av alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) som underlättar för den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Skolledare har behov av aktuella kunskaper om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är inte samma detaljkunskaper som t.ex. specialpedagogen behöver, utan övergripande kunskaper och kunskaper om hur och var man skaffar sig information om skolans vanligaste funktionshinder. Det är en viktig förutsättning för att kunna ta ansvar för att behov utreds och att åtgärdsprogram utarbetas och insatser och stöd sätts in.

 Skolledaren är en nyckelperson då det gäller ”elevvården”. Rektor ansvarar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver samt att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.

 Svenska Dyslexiföreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar därför en konferens omLäs- och skrivsvårigheter/dyslexi direkt riktad till skolledare. Programmet bifogas. Konferensen kommer att ha tre föreläsningsteman. Var står forskningen idag? Att upptäcka och utreda samt Hur kan man hjälpa.

 Jag hoppas på att många planerar in denna dag och att flera rektorer från kommuner och förvaltningschefer deltar den 6 april 2011.

Du som förälder: Uppmana dina rektorer och skolledare att delta!

Skicka gärna  informationen vidare till berörda. Tackom!


Kommentarer
Postat av: Nina

Synd att jag såg denna för sent. skulle velat vara med på konferensen, den verkade vara bra.Är det någon som vet om den kommer att gå igen?

Är det någon som har någon åsikt om hur konferensen var?/Nina

2011-05-04 @ 21:22:17
URL: http://www.hitta-konferens.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0