Bloggen hos

planetensverige.com
vi finns i
PlanetenSverige.com
alla Sverige

Hjälp med läxan och i skolarbetet

Dessa länkar hjälper dig göra dina läxor och skolarbetet både lättare och roligare.

LÄSNING

Med läslinjal kan du lättare följa aktuell rad och dessutom är det en ovärdelig hjälp vid korrekturläsning. Läslinjal


MATEMATIK

Multiplikationstabeller
Att träna multiplikationstabellen med musik, gör inlärning rolig och lustfylld. Multiplikationstabeller
Kunskapshubben, Årstaskolans egenproducerade läromedel innehåller matematik för alla, för årskurs 5-8 men även andra ämnen så som engelska och svenska med musik, tyska, spanska mm.

Matematikträning med Kunskapsstjärnan

Matte med Mattesmedjan, många olika årskurser.

PLANERING

Att-göra-lista (eng) Thymer
Håll ordning på din att-göra- lista, prioeritera, kategorisera, tidrapportera, kommentera mm. (Använd dra och släpp för att prioritera.) Att-göra-lista


SPRÅK

SVENSKA
Synonymer -
hjälper dig skriva variationsrik text, synonymer


ANDRA SPRÅK

ENGELSKA
Elever med dyslexi behöver också tillgång till lärverktyg, kompensatoriska hjälpmedel för engelska. Idag finns digitala lexikon som hanterar felstavningar, talsynteser med riktigt bra röster och en särskild stavningskontroll för personer med dyslexi som skriver på engelska som andraspråk , ”SpellRight”.

Lustfyllt sätt att träna engelska, tyska eller spanska med Kunskapshubben.

Engelska för dyslektiker, även tips för lärare om anpassning i språkundervisningen. Hur kan personer med dyslexi lära sig läsa och skriva på engelska? Malin Holmberg, lärare i engelska på Läs- och Skrivforum, komvux i Kungälv berättar. Ett kort utval nedan, läs mer på  Engelska för dyslektiker

Engelska är numera ett kärnämne och det krävs godkänt betyg från grundskolan för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. För vidare studier och arbete räcker det inte att man kan tala och förstå språket; man måste också kunna läsa och skriva på engelska. Det blir allt vanligare att en stor del av kurslitteraturen vid universitet och högskolor är på engelska.

Men 6 % av eleverna som gick ut grundskolan fick icke godkänt i engelska vårterminen 1999. Resultaten från år 2000 är preliminära, men tyder på en ökning. Orsakerna till detta kan vi bara spekulera i, men vi kan anta att många elever, som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, ingår i gruppen. Grundskolan har alltså misslyckats med att ge dessa elever grundläggande kunskaper i engelska, och gymnasiet har inte beredskap att ta emot dem. Det finns yngre vuxna dyslektiker som gått genom hela skolsystemet, utan att ha läst någon engelska alls. I den medelålders gruppen finns det många dyslektiker som visserligen deltagit rent fysiskt i engelskundervisningen, men som har stora brister i sina kunskaper.

Behovet av hjälp för dessa grupper är stort. Men hur skall en sådan hjälp se ut? Vilka krav ska vi ställa på engelskundervisningen för elever, som har svårigheter redan på modersmålet svenska?

Nyckeln är att utgå från den kunskap som finns idag, om dyslektikers särskilda svårigheter att snabbt och säkert avkoda ord och att stava. Till hjälp och inspiration behöver vi dessutom erfarenheter från dyslexiundervisning i engelskspråkiga länder. Gör vi detta, finns gott hopp. Engelskan behöver inte vara ett "hopplöst språk" för dyslektiker.

Pdf om Engelska och andraspråk för dyslektiker information om dyslexi och engelska, bl a  är olika skriftspråk svåra att läsa och skriva på, språkval för elever med dyslexi och den nya metoden HELP – intressant läsning, se speciellt sid 2-6, 10-13.( HELP)

Läs mer på Skolporten  Nyhetsbrev och artiklar om skolan

HELP
en ny metod för att lära sig engelska för dig som har dyslexi. Mer om Help
Malin Holmberg i Kungälv har utarbetat ett unikt undervisningsmaterial, som finns i en version för äldre elever. Det heter ”HELP” och kan beställas från Läromedia AB. Snart kommer också en version för elever i årskurs 5-9.

Översätta meningar från olika språk - Googel hjälper till med översättningar av fraser och meningar, översättning

Översätta - enstaka ord - Lexin ett samarbeta med KTH och Språkcentrum, hjälper dig  när du vill slå upp enstaka ord, översättning ord

För mindre barn. UR träning i matematik mm, Katten musen tio tusen på svenska, engleska, spanska med flera språk. Se även  Bondgården


ÖVRIGA ÄMNEN


GEOGRAFI
  Kunskapsstjärnan

HJÄRNGYMPA  Kunskapsstjärnan

KEMI Skolkemi, Labb mm

NATUR Kunskapsstjärnan

TANGENTRÄNING Kunskapsstjärnan

Skolverket -Länkskafferiet Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan. Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet. Följande ämnen finns med:

Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Moderna språk
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teckenspråk  
Läs mer om TAKK
Teknik
Övriga ämnen

Kunskapshubben, Årstaskolans egenproducerade läromedel innehåller matematik för alla, för årskurs 5-8 men även andra ämnen så som engelska och svenska med musik, tyska, spanska mm. Kunskapshubben


UPPSLAGSVERK

Wikidedia

 
Har du tips på andra matnyttiga länkar?
Maila gärna dessa till agn.nil@telia.com Tackom!


Titta på Kaledarium så ser du vad som är på gång. Aktuella föreläsningar, kongresser mm.


Nya intressanta filmer på Fungerande medier

Nu hittar du ett antal nya filmer på Fungernade medier

 • Hjärnans plats i tänkandet – professor i ämnesdidaktik Aadu Ott
 • Hjärnans utveckling de första 20 åren – professor Aadu Ott
 • Lärande, minne och pedagogik hör ihop – professor Aadu Ott
 • Samtal om möten på distans – logoped Käte Alrutz Minne - kognitionsvetaren Erika Dahlin
 • Minnespedagogik – kognitionsvetaren Erika Dahlin
 • Hjärnan är ett nätverk – kognitionsvetaren Erika Dahlin
 • Att simulera en enskild elevs situation – Asperger syndrom – en demonstration
 • Läsfärdighet och eget arbete – professor i pedagogik Caroline Liberg
 • Samtal om en läsmodell - professor Caroline Liberg
 • Om läsupplevelse. Skillnad mellan fack och skönlitteratur - professor Caroline Liberg

Bloggen som pedagogiskt verktyg

Om bloggen som ett pedagogiskt verktyg

Om bloggen som ett pedagogiskt verktyg skriver Liza Greczanik i sin bok ”Bloggen möter undervisningen – konkreta metodiska tips”. Författaren menar att arbetssättet gynnar alla elever, även de som av olika anledningar har svårigheter i traditionell undervisning.

Bloggen är idag ett populärt kommunikationsverktyg i vardagen. Den kan också vara ett pedagogiskt verktyg i skolan som skapar nya möjligheter för undervisningen, menar författaren. 

Genom att arbeta med digital teknik fångar man elevernas intresse. I boken presenteras hur lärare med hjälp av bloggen kan förnya sin undervisning. Författaren ger konkreta och metodiska tips hur man kan variera sin undervisning med olika moment via bloggverktyget, t ex med bokcirkel, skrivstafett, praktikdagbok, reseblogg, nyhetsforum, länkskafferi, rollspel mm.

Författaren trycker på att användandet av datorer i undervisningen har stora fördelar för elever med svårigheter i undervisningen och för elever med funktionsnedsättningar. Med hjälp av olika alternativa verktyg får alla tillgång till en gemensam lärmiljö.

I boken framhålls att strukturerade arbetsuppgifter och individanpassad undervisning främjas av att använda bloggen som ett pedagogiskt verktyg. Läraren får möjlighet att ge riktad respons och handledning till eleverna. Det blir lätt att följa elevens utveckling och skräddarsy olika arbetsmoment.

Författaren skriver: ”Det bästa av allt är att bloggen gynnar olika inlärningstyper – både de som behöver explicita direktiv, de som tycker om att arbeta i grupp och de som hellre jobbar självständigt. Slutligen kan bloggen, som ett modernt inslag i undervisningen, vara motiverande för skoltrötta elever.”


Boken tar också upp flera ämnen som språkutveckling och föräldramedverkan men även digital mobbning samt andra faror och komplikationer med internetanvändande i undervisningen. Allt är tydligt skrivet och boken är mycket lättläst.

Källa: SPSMshemsida

Vill du lära dig mer om läs- och skrivsvårigheter?

Besök Kalendarium år 2011 så du håller dig uppdaterad om vilka föreläsningar som finns kring läs- och skrivsvårigheter under år 2011.


Tips om förlag inriktat mot läs- och skrivsvårigheter mm

Har du svårt att hitta böcker på rätt nivå till ditt barn?

 • Är du förälder till ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?
 • Har ni fått rådet att lästräna hemma en liten stund varje dag?

Besök Dyslexiförlaget Fallerej Förlag


Intressant läsning
Mina bästa sidor är ordblinda  där flera kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi....de vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp.

Boken kan beställas från UR´s kundtjänst:
kundtjänst@ur.se tel 020 58 58 00Har ditt barn svårt att följa raden vid läsning ?

Läslinjal är ett bra hjälpmedel och gör läsningen roligare.

Ett bra stöd för ditt barn när barnet läser. En gul läslinjal med ett genomskinligtfält som gör det enkelt att följa raden utan att ögonen dras till andra rader.

Kostar 30 kr/st eller 2 st för 50:- inkl porto.

Vill du betälla?
Maila agn.nil@telia.com och ange antal linjaler och ditt namn och din kompletta adress.  En läslinjal hemma och en i skolan är en bra hjälp för ditt barn.

Välkommen med din order!


Stöd och rättigheter

Besök Talknutenshemsida och läs om stöd och rättigheter, bl a

 • Samhällets stöd
 • Skollagen
 • Vårdbidrag
 • Åtgärdsprogram
 • Lärverktyg

På Talknutenshemsida finner du även tips för att skolsituationen skall fungera bra. 

Det allra viktigaste stödet till barn och ungdomar med språkstörning är förståelse och att bli mött med respekt för sina svårigheter. Språkstörning kan se mycket olika ut och varierar från individ till individ. Läs mer...

Ytterligare tips om råd och stöd finns på SPSMs hemsida - Specialpedagogiska skolmyndigheten


Stöd Talknutens arbete - bli medlem!

Som medlem får du:

 • Material om språkstörning som Talknuten har.
 • Förbundstidningen Afasinytt som utkommer 4 gånger per år. I Afasinytt finns det alltid Talknutensidor där artiklar som rör språkstörning publiceras.
 • Inbjudningar till föreläsningar, konferenser, temadagar mm som Talknuten anordnar.
 • Inbjudningar till föräldranätverkens träffar och aktiviteter.
 • Försäkring vid aktiviteter

 

Vill du bli medlem i Talknuten?

Ett medlemskap kostar 200 kr per år.
Medlemsavgiften betalas till bankgironummer 733-0483
Uppge för- och efternamn, adress, tel nr och  e-postadress

Du kan även kontakta Talknutens handläggare för mer info och ansökan om medlemskap via  talknuten@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66 alt 08-545 663 64, fax: 08-545 663 79.

Lyckade lösningar
Lyckade lösningar vill SPSM visa på goda exempel från kommuner som gett elever möjlighet att med alternativa verktyg nå målen i skolan.

Bland annat kan du läsa om hur Alvesta gör pedagogiska stödinsatser med IT eller hur Angeredsgymnasiet arbetar med kunskapsportalen studieverkstaden. Du kan även läsa om hur Hampus använder sitt digitala skrivhjälpmedel.


Vill du lära dig mer om läs- och skrivsvårigheter?

Besök Kalendarium år 2011 så du håller dig uppdaterad om vilka föreläsningar som finns kring läs- och skrivsvårigheter under år 2011.

Trevlig läsning!
 


Intressant läsning om att göra skolan mer tillgänglig för alla

Ett spännande material som handlar om att göra skolmiljön och undervisningen mer tillgänglig för barn och ungdomar i behov av stöd; t ex barn med funktionsnedsättning och barn med svårigheter i inlärningssituationen. 

Utgångspunkten för Daffodil-projektet har varit de riktlinjer som samtliga utbildningsministrar inom EU (inklusive Sverige) anslutit sig till.  En kort introduktion finns nedan. För att läsa mer om Daffodil-projektet gå in på Daffodil.

Introduktion

Varför behöver vi riktlinjer?

Inom EU har man identifierat en gemensam europeisk och i viss mån global utmaning: Vi behöver göra skolmiljön och undervisningen mer tillgänglig för barn och ungdomar i behov av stöd; t ex barn med funktionsnedsättningar och barn med svårigheter i inlärningssituationen. I linje med FNs konvention 2006 ska människor oavsett funktionsnedsättningar erbjudas en fullvärdig utbildning och göras delaktiga och inkluderade i utbildningssystemet.


Daffodil-projektet har som ambition att utveckla riktlinjer för utredningsförfarandet inom det pedagogiska området, så att det möter de behov som ett inkluderande uppdrag innebär. Utgångspunkten för Daffodil-projektet har varit de riktlinjer som samtliga utbildningsministrar inom EU (inklusive Sverige) anslutit sig till: ”Rekommendationer för inkluderande utredning” som utvecklades av ett EU-organ; ”The European Agency for Development in Special Needs”. I riktlinjerna formulerades att de utredningar som görs inom pedagogiska verksamheter ska bidra till inkludering och inte primärt till sortering och exkludering.


I första skedet av Daffodil-projektet kartlades situationen rörande specialpedagogiska, psykologiska och medicinska utredningar och vilka utredningsverktyg som används i de deltagande EU-länderna (Birta-Szekely e.a., 2010). Ett gemensamt Europeiskt dilemma kunde identifieras: statiska utredningssystem används i för stor utsträckning för att sortera och diagnosticera barnen; fokus blir på brister och nedsättningar; lärare och föräldrar har svårt att omsätta utredningarna till praktiska vardagsnära insatser; utlåtandena från utredningar är ofta för svåra att översätta till inkluderande rekommendationer.


Det är nödvändigt att utveckla nya former av utredningsmodeller som fokuserar på hur barn och ungdomars lärande och utveckling kan stimuleras; som fokuserar på möjligheter och potential; som lyfter fram frisk-faktorer och salutogena processer; som bidrar till idéer om möjliga vägar vidare i den befintliga lärandemiljön och som gör barn, föräldrar och lärare delaktiga i utredningsprocessen.


Ett antal utredningsverktyg finns redan i dag tillgängliga. I Daffodil-projektet gör vi dessa tillgängliga och sprider information om dem. Daffodil-projektet syftar till att inspirera till att ta ett helhetsgrepp kring utredningsförfarandet och det arbete som ska följa efter en utredning. Fokuset i utredningen förskjuts från inuti barnet och individ-nivå till samspelet mellan individen och lärandemiljön.


 Daffodil-riktlinjerna syftar till att vägleda utredaren och de involverade i en utredning att tillsammans genomföra en utredning som bidrar till ökade kunskaper kring hur barnet kan inkluderas i sin lärandemiljö och stimuleras till optimalt lärande och utveckling.


 I riktlinjerna ingår också exempel på konkreta aktiviteter kan företas innan, under och efter utredningen. Aktiviteterna ska kunna vara så pass konkreta att de kan identifieras och utvärderas.


Riktlinjerna är inte uttömmande och behöver inte i alla delar vara aktuella i varje ärende men de sätter ljuset på olika delar i utredningsprocessen som kan vara viktiga för att åstadkomma en utredning som bidrar till ett optimalt stöd.


Vem är riktlinjerna avsedda för?

 Riktlinjerna är framförallt till för verksamheter och professionella som genomför utredningar kring barn och ungdomar i behov av stöd inom pedagogiska verksamheter; t ex psykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolläkare, socionomer m fl. Ytterst berör riktlinjerna också lärare, föräldrar och barn – det är därför rekommenderat att också fundera kring hur de kan göras delaktiga kring när man arbetar utifrån dessa riktlinjer.


Varför utredning? Vad vill vi utreda? Till vilken nytta?

- Att förstå hur en person lär sig och utvecklas/fungerar i ett visst eller i olika sammanhang.

- Att förstå hur olika omständigheter/lärandemiljöer/sammanhang påverkar barnets/elevens möjligheter till lärande och utveckling.

- Att bidra med ökade kunskaper, råd, förslag till interventioner och insatser till de som finns omkring barnet/eleven.

-  Att bidra med en kvalitativ och individspecifik förståelse (s k formative bedömning)

-  Att bidra med en kvantitativ skattning av barnets/elevens fungerande i relation till en population (elever i samma ålder) (s k normativ bedömning)

- Att klassificera barnets beteende/prestationer/svårigheter utifrån kategorier/diagnoskriterier etc, t ex utvecklingsstörning m.m.

- Av juridiska eller rättighetsskäl; för att få tillgång till resurser och insatser som regleras utifrån olika regelverk.


Grundläggande principer för utredning

 RIktlinjerna utgår ifrån ett antal grundläggande principer:

-  En biologisk/medicinsk-pedagogisk-psykologisk-social modell kring funktionsnedsättningar.

-  Ett relationellt och kontextuellt synsätt på lärande och utveckling.

-  Ett inkluderande perspektiv.

-  En socialkonstruktivistisk modell för synen på elever i behov av stöd och funktionsnedsättningar.

-  Ett synsätt kring människors potential/ deras benägenhet att utvecklas/ plasticitet.


Vad menar vi med dynamisk och funktionell utredning i relation till statisk utredning?

Huvudsyftet med en dynamisk utredning är en utvärdering av elevens potential och benägenhet att lära och utvecklas. Dynamisk utredning vidgar perspektivet från statisk utredning till att beröra inte enbart aktuell funktions- eller utvecklingsnivå utan också kartlägga begynnande utveckling. En funktionell utredning fokuserar på en kvalitativ förståelse av olika funktioner som utvecklats eller är på gång att utvecklas hos en individ. En statisk utredning utgår främst från individens fungerande jämfört med en population och placerar denne i ett normativt sammanhang.


Vad är inkluderande lärande/undervisning?

Inkluderande lärande eller undervisning utgår från att aktivt deltagande i utbildningssystemet också är en del av att bli inkluderad i samhället. I inkluderande lärande omformas skolkulturen, riktliner och rutiner, arbetssätt och lärandet i vardagen så att de i högre grad svarar mot de individuella olikheter och behov som eleverna har. Olikheter i t ex en klass mellan individerna ses som berikande, som en tillgång och som en grund för viktiga erfarenheter som barn och ungdomar gör i samspel med varandra, där de lär sig att förhålla sig till varandra och till olikheter. Det är därför också en del värdegrundsarbetet. Delaktighet och att “räknas med” behöver aktivt arbetas med i lärademiljöerna, särskilt för de som riskerar att exkluderas av olika skäl; utanförskap betraktas som en risk- och ohälsofaktor. Inkluderande lärande är också det synsätt som av FN och UNESCO uppfattas som det som ger stöd för ett optimalt lärande för alla.

 (Adapted from the CSIE Index for Inclusion and other CSIE materials see www.inclues.org)


DAFFODIL-projektet
www.daffodilproject.org

Dynamic Assessment of Functioning and Oriented at Development and Inclusive Learning
A Comenius multilateral project -142084-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP  

 


RSS 2.0