Föreläsning - Språkstörning 26/1 2011 i Stockholm

Föreläsning
Föräldraföreningen Talknuten bjuder i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten Östra regionen in till en föreläsning för föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning.

Dag:
Onsdagen den 26 januari
Tid: Kl. 13.00 -16.30 

Plats: Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler på Rålambsvägen 32 B i Stockholm

Målgrupp:
Vi vänder oss till föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning. Tag gärna med ditt barns lärare och specialpedagog och andra som behöver få veta mer om läs- och skrivsvårigheter.


Preliminärt program:

13.00 Föräldraföreningen Talknuten hälsar välkomna

13.05 Rådgivare inom Tal och språk informerar om Specialpedagogiska skolmyndigheten Östra regionen

13.20 ”Jag kan om jag vill – men jag kan inte så jag vill inte”
En föreläsning om bemötande och åtgärder för elever med språkstörning/läs- och skrivsvårigheter

Ingrid Lind,
speciallärare med lång erfarenhet av utredningar, fortbildning för föräldrar och lärare.

14.40 Fika med kaffe och smörgås

15.10 ”Alternativa verktyg”

Stefan Bonn,
IT- rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten i Östra regionen

16.10 Diskussion/frågor mellan föreläsare och deltagare.

16.30 Avslutning 
 

Mer information och anmälan


Mer infortmation från föreläsaren Ingrid Lind

Jag kan om jag vill –  men jag kan inte så jag vill inte!                      
En föreläsning om bemötande och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter
 

  • Varför kommer hon inte ihåg vad jag sagt?
  • Varför misslyckas han på proven fast han kunde igår?
  • Varför är han så arg?
  • Varför håller hon för ett öga när hon läser?
  • Varför vill hon inte sitta med i samlingen?
  • Varför går det så trögt med tabellerna?
  • Varför räcker hon aldrig upp handen fast hon kan?
  • Varför kan han aldrig sitta ordentligt på stolen?

 Jag har arbetat i mer än 40 år – som klasslärare, speciallärare, med specialklass, med utredningar, med fortbildning för lärare och föräldrar med motoriska utredningar, med privatlektioner och handledning.

Jag är mormor till tre pojkar med funktionshinder inom områdena autism, dyslexi, språk och motorik. Varje dag ställs jag inför liknande frågor och varje dag möter jag barn som använder sin kraft för att maskera sina svårigheter.

Detta är frågor som vi alla ställs inför varje dag när vi arbetar med barn. Jag vill förmedla mina tankar och erfarenheter kring ett bemötande av dessa barn som kan hjälpa dem att behålla glädjen i lärandet och minskasåren i själen.

Mitt namn är Ingrid Lind.


Välkommen den 26/1 kl 13 00. Glöm inte att anmäla dig!

Talknuten
Har du några frågor angående föreläsningen kontakta Lisa Gunnarsdotter, Handläggare, Afasiförbundet och Talknuten, e-post:  lisa.gunnarsdotter@afasi.se
eller tel 08-545 66 364.

Mer information och anmälan 

   


RSS 2.0