Tips om bra hemsida - Fungerande medier

Besök fungerande Medier och se intressanta filmer och lär mer om läs-och skrivprocessen.
Intressanta filmer om forskning kring läs- och skrivsvårigheter visas.


Studie om läsfärdighet för barn i åk 4 - PIRLS
Professor Caroline Liberg, håller i den svenska delen i den internationella undersökningen av läsfärdighet bland elever i årskurs fyra - PIRLS.

  • I en film på www.fungerandemedier.se berättar hon om studiens resultat. Internationella undersökningen av läsfärdighet bland elever i årskurs fyra - PIRLS.
  • I en annan film  berättar hon om en läsmodell som beskriver olika infallsvinklar på vad läsning kräver.
  • En tredje film belyser skillnaden på att läsa fack- och skönlitteratur.


Från tryckt text till datorbaserad
Else Nygren doktorerade i början av 1990-talet med avhandlingen Från papper till datorskärm. Där visar hon hur mycket information vi tar till oss, utan att vi egentligen behöva läsa.

Denna forskning ger en förklaring till att personer som har svårt att läsa, ofta ändå kan tillgodogöra sig förvånansvärt mycket av innehållet. Förutsättningen är att kringinformationen - det invanda mönstret, bilder och den grafiska formen - finns kvar. Else Nygrens forskning (går att få översatt med Googel translator): http://www.im.uu.se/mdi/en.html#visualc.


Vad menas med nintendogenerationen?
Docent Else Nygren forskar om förhållandet människa dator och hon brukar tala om nintendogenerationen. Titta på nitendogenerationen 1 och 2 och få insikt om vad hon menar med det.

Besök hemsidan nu!

 


Kalendarium år 2011


Hösten 2011NOVEMBER
_________

14 november 2011, kl 18 00 ABF huset i Stockholm 

Vissa har glasögon - andra har dyslexi
Kom och diskutera med Louise Lindqvist och Gro Granqvist som startade Mount Dyslexi under sitt sista år på gymnasiet.

Vilka hinder och möjligheter finns i skolan idag?
Vad är en bra skola?
Vad är ett bra stöd på hemmaplan?

Mer information och anmälan:
Kostnad 50:- mergus@telia.com, tel 070-7524016
Adress: Abf-Huset Sveavägen 41
Arrangörer: FDB, Dyslexiförbundet och ABF


24 november 2011, kl 18 00 ABF huset i Stockholm 

Barn med flera språk - i familj förskola och skola
Gunilla Ladberg är fil dr i pedagogik och har skrivit en rad böcker om språkinlärning och den mäsmnkliga hjärnan. Gunilla tar ochså upp frågan om dyslexi hos flerspråkiga barn.

Bokstips
Jag vill även tipsa om Gunilla Ladbergs bok, Den mänskliga hjärna - en upptäcksvärld. Prisma förlag.
En färd in i hjärnan, denna komplexa och fantastiska skapelse som Gunilla på ett mycket pedagogiskt sätt guidar oss läsare i. Mer information om Gunilla Ladberg.

Mer information och anmälan: Kostnad 0:- mergus@telia.com, tel 070-7524016
Adress: Abf-Huset Sveavägen 41
Arrangörer: FDB, Dyslexiförbundet och ABF
AUGUSTI
_______

11-14 augusti 2011 Stiftsgården, Vårdnäs, Östergötland - Kollo

Föräldrarföreningen Talknuten bjuder in föräldrar barn och ungdomar med språkstörning till ett kollo.
Torsdag em t o m söndag lunch till Stiftsgården, Vårdnäs, Östergötland.

På programmet bad, paddla kanot, samarbetövningar och andra aktiviteter.
Pris: 1000 kr. Anmälan senast 29 juni 2011.

Mer information och anmälningsblankett finner du på Talknutens hemsida. Anmälan11-13 augusti Nordisk kongress om dyslexipedagogik

-
Den sjätte nordiska kongressen om anordnas.

Bli vän med det skrivna ordet, City Conference Center, Stockholm
Svenska Dyslexiföreningen och Svenska dyslexistiftelsen anordnar.

Anmälan: www.dyslexiforeningen.se15-16 augusti Dyslexiläger, Vallentuna 

för barn mellan 9-12 år i Vallentuna som arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan, Mount Dyslexi och FDB.
Se hemsidan www.fdb.nu för mer information.


31 augusti Föreläsning Skolstart-nystart, Stockholm
kl 18 30 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Ingrid Lind, speciallärare föreläser - "Alla barn behöver få rätt bemötande och bra inlärningsstöd så det får en möjlighet att lyckas.!"

Fri entré. Ingen föranmälan. Arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan, FMLS och FDB.
Efter förläsningen kommer anmälan till föreläsningserie att tas emot. Anmälan även till Agneta Stalder tel 0708-659928, totalt 5 träffar under hösten.


SEPTEMBER
__________


7 september, Föreläsning Dyslexi och självkänsla, Stockholm
I boken En kamp om kunskap skriver Maria Wellros hur kämpade sig igenom skolan. Hon berättar om hur hin har tvättat bort dumhetsstämpeln och erövrat en bra självkänsla.

kl 18 00, ABF, Sveavägen 41
Fri entré
Arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan, FMLS och FDB.NOVEMBER

-------------
18-19 november 2011, Stockholm, Kongress - Språkstörning och mer? Svensk Förening för Foniatrik och Logopedi

Språkstörning förekommer ofta tillsammans med andra fuktionsnedsättningar inom det neuropsykiatiska området. I år kommer vi att möta föreläsare som har fördjupat sig inom områden där språkstörning finns med som en del av utmaningen för oss pedagoder och logopeder.

Några föreläsare: Joy Stackhouse, Carmela Miniscalco, Gertrud Edqvist, Karin Brunnegård, Cecilia Olsson m fl.

Mer information: http://www.sffl.se


---------------

Våren 2011

MARS
_____

Dyslexiförbundet och FDB bjuder in till flera föreläsningar om dyslexi
i ABF:S lokaler Svevägen 41. Se www.fdb.se för mer infoirmation

23/3 kl 18 00 Våga tala! Livsinspiration och glädje - Anki LindströmAPRIL
_____


6 april 2011 - Konferens för rektorer om dyslexi

Svenska Dyslexiföreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar en halv dag om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi speciellt riktad till skolledare på ABF-huset i Stockholm 6 april 2011.

Innehåll

  • Var står forskningen i dag då det gäller läs- och skrivsvårigheter
  • Att upptäcka och utreda elever med läs- och skrivsvårigheter
  • Hur kan man hjälpa elever i behov av särskilt stöd
Anmälan och mer information Svenska Dyslexiföreningen


13 april kl. 17.30 Föreläsning och årsmöte 2011 Talknuten
  
Plats: Språkförskolan Bamse på Tantogatan 1-5 i StockholmFöräldraföreningen

Medlemmar inom Afasiförbundets föräldraförening Talknuten kallas till årsmöte.
Kom och påverka, gör din röst hörd och ställ frågor till Skolinspektionen! Se nedan.

Program

 17.30           Årsmötet öppnas
 18.00           Föreläsning Roger Niklewski utredare på Skolinspektionen,
 18.45           Årsmötet fortsätter
 ca 20.30       Årsmötet avslutas

Anmälan: Anmälan görs till Lisa Gunnarsdotter, handläggare Afasiförbundet/Talknuten, talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

Du som inte är medlem i Talknuten,  kontakta Lisa Gunnarsdotter så ordnar hon med medlemskap.
Dyslexiförbundet och FDB bjuder in till flera föreläsningar om dyslexi
i ABF:S lokaler Svevägen 41. Se www.fdb.se för mer infoirmation

20/4 kl 18 00 Är min dyslexi = din? - Ungdomar berättar
Mattias, Sofia, Viktor och Tove berätar.
Fri éntre ingen föranmälan.MAJ
___

Dyslexiförbundet och FDB bjuder in till flera föreläsningar om dyslexi
i ABF:S lokaler Svevägen 41. Se www.fdb.se för mer infoirmation

18/5 kl 18 00 Berättelser om dyslexi - Ungdomar berättar

Intressant föreläsning och Talknutens årsmöte, 13/4 kl 17 30

Föräldraföreningen Talknutens  Årsmöte 2011

Medlemmar inom Afasiförbundets föräldraförening Talknuten kallas till årsmöte.
Kom och påverka, gör din röst hörd och ställ frågor till Skolinspektionen! Se nedan.

Tid: Den 13 april kl. 17.30

 Plats: Språkförskolan Bamse på Tantogatan 1-5 i Stockholm

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 


Program

 17.30            Årsmötet öppnas

 18.00           Föreläsning av Roger Niklewski

Roger Niklewski är utredare på Skolinspektionen, som bland annat har varit projektledare för Skolinspektionens särskilda granskning av de statliga specialskolorna, däribland Hällsboskolan. Roger berättar om granskningen av Hällsboskolan i Sigtuna och Umeå för elever med grav språkstörning och om Skolinspektionens granskningar om skolsituationen för elever med olika funktionsnedsättningar. Tid för frågor.


 18.45            Årsmötet fortsätter

 ca 20.30       Årsmötet avslutas


Anmälan: Anmälan görs till Lisa Gunnarsdotter, handläggare Afasiförbundet/Talknuten, talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

Du som inte är medlem i Talknuten,  kontakta Lisa Gunnarsdotter så ordnar hon med medlemskap.

Välkommen!


RSS 2.0