Hur är det att ha dyslexi?

 • Hur är det att läsa texter när man har dysexi?
 • Vad händer med orden?
 • Vad händer med ögonens rörelser?
 • Alla vet ju vad dyslexi är! Stämmer det verkligen?
 • Hur uppfattas barn med dyslexi? Vad får de ofta höra?
Klippen nedan ger dig svar på dessa frågor.
Titta på flimklippet nedan och se det som en dyslektiker upplever när de läser. Avkodningen är mycket svår att få automatiserad. Bokstäverna hoppar, ögonen byter rad mm. Men kom ihåg att dyslexin är olika för varje individ.
Alla vet väl vad dyslexi är, eller stämmer inte det?

Tecknat klipp som visar på bristande kunskap och bristande förståelse för elever som har dyslexi. Tvyärr får barnen höra att de är lata, inte är närvarande i rummet, att de borde lägga mer tid på läxor och anstränga sig mer.
Det är alltid barnet som det är "fel" på. Ansvaret läggs ofta på barnet. Man måste komma ihåg att alla barn är unika och så även deras behov.
Fokus borde även i skolan ligga på vad lärarna i klassrummet och övrig personal kan göra för att förstå barnet bättre. Frågorna nedan bör varje lärare och personal och andra kring barnet ställa sig.
 • Vad kan jag som pedagog göra för att ändra mitt sätt att undervisa?
 • Vad kan jag göra för att barnet skall tillgodogöra sig undervisningen?
 • Vad kan jag göra för att individanpassa för just det här barnet?
 • Var kan jag integrera lärverktyg och framför allt lära mig lärverktygen så de blir en naturlig del i undervisningen?
 • Talsyntes är t ex ett suveränt lärverktyg för alla barn oavsett om de har dyslexi eller inte.
 • Uppmuntra alla barn att läsa med öronen likväl som att läsa texter i böcker
Kom ihåg att många människor som är kända och har dyslexi har lyckats efter skolan med sina karriärer. Det finns hopp för alla! Hitta det du är bra på och utveckla din styrka!


Tyvärr möts våra barn med ydslexi alldeles för ofta av bristande kunskap och förståelse


Lär dig mer om vad dyslexi är i detta klipp.


Filmklipp om hjälpmedel

Filmklipp om hjälpmedel för funktionsnedsatta
Programmerare får lära sig vilka hjälpmedel som finns för att kunna utveckla bättre hemsidor för funktionsnedsatta.

 


Rätt att tala, vett att lyssna - UR:s nya sajt

 

Träna dig i att tala!

Retorikens historia

Redan för 2400 år sedan var retoriken ett erkänt ämne av stor betydelse. Aristoteles, en av dem som betytt mest för tillkomsten av ämnet retorik, gjorde följande definition: "Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga". Läs mer om retorikens historia


Här finns en uppsjö av program inom retorikämnet med tyngdpunkten på barn och unga i grundskolan och gymnasiet. Några exempel

 • Temastart
 • Partesmodellen
 • Talängslan
 • Fånga lyssnaren
 • Tal vi minns
 • Mål och metod
 • Pedagogens retorik
 • Varför retorik?

 • Dessutom finns tips från retorikexperter, inspirerande tal, lärarhandledning, övningar och arbetsmaterial som kan användas i klassrummet.

  Så trollbinder du din publik

  Fem elvaåringar arbetar med retorikcoachen Elaine Eksvärd för att vässa sina retoriska kunskaper och framträdanden. Läs mer om serien Tungan rätt i mun

  Besök Rätt att tala, vett att lyssna


  Bli skolmästare i retorik
  16 skolor – en vinnare. Under våren 2012 möts elever från hela Sverige i UR:s stora retoriktävling. Tävlingarna sänds i Sveriges Radio P4. Vinnaren koras i Stockholm i juni 2012.

  Lyssna på programmen på Retorikmatchen-sajten  ISS - IT i Skolan, nytt nätverk hos Dataföreningen

  Dataföreningens Nätverket IT i Skolan - IIS ska verka för att öka användningen av IT i skolan.

  Nätverket ska verka för att öka användningen av IT i skolan. Genom att samla alla berörda parter, belysa och tillgängliggöra den enorma pedagogiska potential IT kan bidra till i skolan kan det bli verklighet. 
   
  - Det är bristen på dialog och förståelse för behov kontra möjligheter som är den stora boven i dramat för den långsamma utvecklingen av IT i skolan. Det menar Niclas Nilsson, nätverksledare för nätverket. Mer information

  IIS ska bland annat arbeta med:
   •Pedagogiska och specialpedagogiska programvaror
   •Lärande icke-pedagogiska program och tjänster
   •Molntjänster
   •Open Source och gratis programvaror
   •Säker kommunikation och säkrade dokument
   •IT som ämne i grundskolan

  Uppstartsmötet hölls den 29 mars 2012 med drygt 30 deltagare i Dataföreningens lokaler i Stockholm. 
  Jag gick med på uppstartsmötet och i gruppen Nuläge som jag ledde diskuterade vi bl a följande:

  Kort utdrag från mötet av diskussions punkter i gruppen – NULÄGE

  Vi vill se en rättvis skola i hela landet
  Ska det verkligen har betydelse vilken ort man bor på och vilken skolan man väljer för sina barn?

  • Skillnader i kommuner med datorsatsning (antal datorer/elev)
   Vissa kommuner satsar på IT för små barn, t ex Sollentua kommun iPad från föreskoleklass  till alla elever, Sandvikens kommun m fl i andra kommuner finns bara ett fåtal datorer i varje skola.
  • Skillnader på tillgång till datorer även i samma skola
  • Skillnader gällande kompetensutveckling för lärare i IT och lärverktyg i landet
  • Alla elever har inte tillgång till lärverktyg i egen dator
  • Anpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter görs inte alltid i den uträckning det behövs i klassrummet.
   Se senaste Skolinspektions granskningen om Dyslexi, http://www.skolinspektionen.se eller bloggen
  • Skolan måste bli bättre kravställare
   Vid inköp av datorer, serviceavtal och programvaror
   Gärna gemensamt basmål med IT i skolan för hela Sverige (anpassningar och specifika lösningar med tidigare program som lärare använt behöver också finnas med)
  • Strategi för IT & införande
   Tydligt ledarskap vid införande av nya program, satsning på datorer i undervisningen och skolplattformar – alla ska använda i skolan men även lärare, elever och föräldrar
  • Strategier för inköp av läromedel
   Rekommenderar att läromedel alltid köps in med ljudformat, Daisy o Mp3.
  • Strategi och införande för införande och användning av lärverktyg
   Lärverktyg hjälper alla elever – t ex Talsyntes, kan laddas ner gratis, för lust till läxläsning med musik, lärverktyg, Gustavas ordbok, Stava Rex m fl program. Använd pedagogiska hemsidor och få texten uppläst med talsyntes på svenska eller engelska.
  • Lusten att lära måste finnas mer i skolan
   Använd iPads, telefoner (iPhones m fl) och datorer mm för alternativa redovisningssätt (film, foto mm) samt söka information och egen forskning

   Nyttja gratis klipp, filmer och hemsidor för inlärning t ex You tube,  pedagogiska hemsidor, UR s hemsida, skolor och universitets egna hemsidor mm

   Informera och ta lärdom av andra lärares erfarenheter som använder IT integrerat i undervisningen
   pedagogiska forum är ett bra sätt att kvalitetsäkra material.
  • Visa upp och sprid de goda exemplen
   Många kommuner har gjort lyckade satsningar inom IT och elever har fått använda datorer redan från förskoleklass, t ex Sandvikens Kommun, fler exempel finns runt om i landet.
  • Lyft fram eldsjälar också!
   Låt eldsjälarna i kommuner, skolor, skoldatortek, föräldrar mm som kämpar runt om i landet få ett forum att synas på.
   Belöna och lyft fram duktiga lärares insatser!
  • Ändra lärarutbildningen så att IT och lärverktyg finns med på schemat
   Även viktigt att lärarana får lära sig och praktiskt arbeta med hur de kan anpassa undervisningen med hjälp av lärverktyg, t ex talsyntes. Det gagnas alla elever inte bara de med läs-och skrivsvårigheter.
    
  • Involvera HSO och handikapporganisationer o föreningar
  • Uppmaning till föräldrar– prata med de lokala skolpolitikerna om hur det ser ut i skolorna i din kommun.
  • Bjud in beslutsfattare, rektorer och kommunalt ansvariga politiker till nätverket
    

  Bli medlem i Dataföreningen


  Nästa möte i IIS nätverket  2012-04-24 kl 17:30 - 20:30

  En snabb uppföljning på uppstartsmötet för IIS - IT i Skolan för att komma igång med intressanta aktiviteter. 

  Ort: Stockholm
  Sista anmälningsdag: 2012-04-20


  Kostnad: Mötet är kostnadsfritt och det ingår smörgås och fika. Notera dock att om du anmäler dig, men uteblir utan att meddela Nätverksservice på telefon 08-587 434 40 eller via e-post till stockholm@dfs.se senast 12:00 mötesdagen, debiteras du 500 kr.
  Mer information


  Mäns och kvinnors hjärnor

  Är vi olika?
  Har fler män än kvinnor diagnostiserats för t ex dyslexi, autism, ADHD eller Tourette’s Syndrom?
  Tänker vi och agerar vi olika?
  Eller hanterar våra hjärnor information och känslor på samma sätt?
  Använder män och kvinnor båda hjärnhalvorna i samma utsträckning?


  Några artiklar som har publicerats i ämnet och en härligt filmsnutt som kan ge förklaringar på hur vi tänker och hur män respektive kvinnot tänker och reagerar.

  Male brain vs. female brain I
  Why do men try to figure out their relationships? Why do women talk to their cars?
  What is a male brain?
  What is a female brain?
  Artikel i Psychology today

  Male Brain vs. Female Brain II:
  What Is an “Extreme Male Brain”? What Is an “Extreme Female Brain”?What are extreme male brain and extreme female brain?
  Artikel i Psychology today


  10 skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor
  Har fler män än kvinnor diagnostiserats för t ex dyslexi, autism, ADHD eller Tourette’s Syndrom?

  Artikel från Master of Healthcare  En humoristisk förklaring
  A humorous explanation of how male and female brains are different by Mark Gungor.
  The entire DVD can be ordered from www.laughyourway.com.

  Kalender 2012 - föreläsningar, kongresser mm

  OKTOBER
  _______

  18/10 Föreläsning i Täby  - Kreativ inlärning till barn

  Årligen anordnar Rädda Barnens lokalförening i TÄBY en Barndag med specifikt tema. I år 2012 är temat "kreativ inlärning till barn i åldern 0-18 år".

  Målgruppen är lärare och pedagoger i Täby samt kommuner omkring. Varje gång deltar 100-130 personer. Dag och plats i år är torsdag 18/10 på biografen Camera i Täby Centrum kl 09.00-16.00.

  Tid:               Torsdag den 18 oktober

                        Kl. 09.00-16.00                 

  Lokal:           Biografen Camera i Täby centrum


  Anmälan sker via betalning, 350 kr/person till Rädda Barnens BG 211-0211 (Rädda Barnens lokalförening i Täby) där namn på deltagare samt företag med mailadress till deltagare anges. Skicka även anmälningsmail till taby.lf@rb.se med samma information som vid betalningen.   SEPTEMBER
  ___________

  25 september 2012 i Stockholm, Svenska Dyslexiföreningen inbjuder till utbildningsdag


  Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen och SPSMs utbildningsdag

  "Matematiksvårigheter och möjligheter"

  Tid: 25 september, Plats: ABF-huset i Stockholm, kl. 09.00 - 16.00

  Huvudföreläsare är professor Brian Butterworth

  Program och anmälan

  kansliet@dyslexiforeningen.se
  08-43746239
  Svenska Dyslexiföreningen

  Anmälan senast 28 augusti  APRIL
  _____

  20-21 april Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens,
  Aula Magna, Stockholms Universitet, Stockholm

  Läsinlärning och koncentration från teori till praktisk pedagogik

  Mer information: Svenska Dyslexiföreningen

  Tidningen är mycket läsvärd!
  Svenska Dyslexiföreningen tar även fram SVERIGES FACKTIDSKRIFT om dyslexi och dyslexipedagogik! Gå med som medlem så får du tidningen 4 gånger/år utan kostnad. Du kan även beställa prenumeration utan att vara medlem eller bara beställa ett prov exemplar.  Mer info

  21-22 april 2012  Årsmöte 2012 Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB, kallar till årsmöte 2012

  Anmälan om deltagande görs till kansliet där årsmötetshandlingar kommer att finnas tillgängliga.
  Plats: Stockholm

  Motioner

  Motioner ska vara kansliet tillhanda före januari månads utgång.

  Styrelsen välkomnar nya krafter!
  Vill du lämna förslag på nya styrelsemedlemmar eller är du själv intresserad av att delta i styrelsearbetet?
  Mer information Kontakta kansliet!


  24 april  Föräldrarföreningen Talknuten årsmöte kl 18 00

  Föreläsare:
  Bertil Östberg, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund. Kort inledning om skollagen och stöd till elever med funktionsnedsättning. Frågor och diskussion.

  Lokal: Afasiförbundets lokaler, Kampementsgatan 14, Stockholm
  Anmälan: Senast 18 april till talknuten@afasi.se
  Mer information: Talknuten
  JUNI
  ____

  7-10 juni Föräldrarföreningen Talknuten inbjuder till kollo
  för barn/ungdomar med språkstörning i åldern 12-19 år, i Östergötland, Stiftsgården Vårdnäs

  Anmälan: Senast 4 maj

  Mer information och frågor: talknuten@afasi.se eller ring Lisa Gunnarsdotter 08-545 663 64
  AUGUSTI
  ________

  Svenska Dyslexiföreningen inbjuder till utbildningsdag den 25 september 2012 i Stockholm

  Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen och SPSMs utbildningsdag

  "Matematiksvårigheter och möjligheter"

  Tid: 25 september, Plats: ABF-huset i Stockholm, kl. 09.00 - 16.00

  Huvudföreläsare är professor Brian Butterworth

  Program och anmälan
  kansliet@dyslexiforeningen.se
  08-43746239

  Svenska Dyslexiföreningen

  Anmälan senast 28 augusti

   

  OKTOBER
  _______


  24-27 oktober 63rd Annual IDA Conference, Baltimore

  Mer information:
  63rd Annual IDA Conference
  Fortbildningskurser inom Dyslexi 

  FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

  Föräldrarutbildningar fortsätter i vår i Stockholm
  Under hösten har FDB Stockholm, Dyslexiförbundet FMLS och ABF Stockholm samarbetat kring öppna föreläsningar för föräldrar och skolpersonal. Mellan föreläsningarna har föräldrar samlats för diskussionsträffar. Våren 2012 fortsätter satsningen. 

  Intresserad?
  Är du intresserad att delta eller få mer information?
  Mejla Agneta Wollert Stalder, ordförande i FDB Stockholm.fdb.stockholm@gmail.com


  Sundsgården
  arrangerar ett flertal kurser bl a  
  Dyslexi, kärnämnen och lärverktyg, Pedagogisk utredning, steg 1 och steg 2. Hela kursutbudet

  Umeå Universitet ordnar sommarkursen, distansundervisning mm  RSS 2.0