Dyskalkyli - Dyslexi och Dysgrafi?

 
Begrepp som är bra att känna till och vad skillnaden är
 
 
DYSLEXI
   läs- och skrivsvårigheter
Varje elev är unik men dyslexi innebär att eleven har svårt att automatiskera och avkoda orden så de får flyt i läsningen. För vissa elever innebär det också att bokstäverna "hoppar" och byter plats när de läser.
 

 DYSKALKYLI
 substantiv /dyskalkylin/
 Eleven har ofta problem med att räkna och kan ha svagt mattesinne. Eleven kan kastar om siffror så att 619 blir 691 istället.

 

DYSGRAFI
 nedsatt förmåga att skriva

 

Dyskalkyli – finns det?

Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal. Ingvar Lundberg & Görel Sterner. Göteborgs Universitet - http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/dyskalkyli_finns_det.pdf

 

Boktips
Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter.  9789127416420, http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/d/Dyskalkyli---Att-hjalpa-elever-med-specifika-matematiksvarigheter

 

När hjärnan dissar kalkylerna - artikel av Torkel Klingberg

Hos den som har dyskalkyli, extra svårt att hantera siffror, ser hjärnan annorlunda ut. I sin nya bok visar hjärnforskaren Torkel Klingberg att mattelärarna i framtiden kan behöva uppgradera sina kunskaper om neurovetenskap.http://fof.se/tidning/2011/3/nar-hjarnan-dissar-kalkylerna

 

Radioprogram
Dyskalkyli är en diagnos som väcker frågor och misstänksamhet. Vi träffar Martin som försöker få sin skola att göra en utredning för att ta reda på om han har dyskalkyli http://urplay.se/Produkter/171008-Skolministeriet-Dyskalkyli

 


TV-serie om dyslexi startar 19/3 2013

Tisdagen 19 mars kl 19:50 i Svt -barnkanalen sänds första programmet av "Åsså har jag dyslexi". Och de kommer att sändas  åtta tisdagar i rad.  Programmen kommer även läggas upp på UR -play efter sändning.

 Min son Björn är en av barnen som medverkas och programmet han medverkar i är planerat att sändas 16/3.

 

 

 


RSS 2.0