Artikel i Tal&Språk tidskriften maj 2013

Jag blivit ombedd att skriva en artikel för tidskriften Tal&språk vilket jag gjort och den trycktes för två veckor sedan. Tidskriften Tal & Språk är medlemsblad för SFFL, Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, vars medlemmar fr a är specialpedagoger, speciallärare, logopeder och talpedagoger.

Återkommer med texten i artikeln snart.
 
Agneta

RSS 2.0