Ögonrörelser vid läsning

Läsning och avkodning sker En van läsare - bild på hur en van läsare utan dyslexi flyter fram över texten. En dyslektiker läser Gustaf Öquist Seimyr och Mathias Nisson berättar om synrörelser vid läsning.

Avkodning och läsning – ett kartläggningsmaterial

Specialpedagogiska skolmyndigheten Under 2014 gav Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en svensk översättning av ett norskt flerspråkigt material som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever. Materialet som består av en lärarhandledning och elevhäften med prov kompletteras med en inledning samt en exempelsamling, där lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i några svenska kommuner berättar hur de har använt materialet.

Skriv för hand så kommer du ihåg...


Artikel om betyg i SvD


RSS 2.0