Nya intressanta filmer på Fungerande medier

Bland nyheterna finns filmer om implicit kunnande och om metaforer, inte minst i förhållande till personer med utvecklingsstörning.

En artikel om skrivprocessen och hur det går till att läsa och andra artiklar om att läsa med öronen. En film om metakognitionens betydelse för vårt lärande och många andra inlägg… Ta en titt du också!


Kalendarium för år 2011- uppdaterad

Mer tips om föreläsningar finner du i Kalendarium 2011

Underlätta läsningen med läslinjal
Läslinjal

Vill du och ditt barn få mer lustfylld läxläsning tillsammans?
Lustfylld läxläsning

Fungerande Media
Filmer och artiklar om läs- och skrivsvårigheter. Nyhet i agusti 2011 bl a en artikel om skrivprocessen och hur det går till att läsa och andra artiklar om att läsa med öronen. En film om metakognitionens betydelse för vårt lärande och många andra inlägg… Ta en titt du också!

Har du några tips?
Skicka gärna in tips om läs- och skrivsvårigheter till mig.  Tacksam för tips!
Skicka till: agn.nil@telia.com


Vill du veta vem som skriver bloggen och varför bloggen startades i början av år 2008? Talosprakblogg


Skolverkets nya uppdrag att granska hur kommunerna fördelar resurser

Pressmeddelande

4 augusti 2011

Utbildningsdepartementet

Kommuners fördelning av pengar till skolan granskas

Regeringen har idag givit Skolverket i uppdrag att granska hur kommunerna fördelar resurser till grundskolan. De ska studera om kommuner anpassar resursfördelningen utifrån elevers behov av särskilt stöd och efter elevernas socioekonomiska bakgrund (exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och härkomst).

- Lika villkor i skolan kräver olika resurser. Min bild är att långt ifrån alla kommuner tar sitt ansvar. Barn har olika behov och man måste ta hänsyn till det i både undervisningen och kommunens budget, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Skolverket ska granska hur kommuner fördelar resurser. I de fall omfördelning sker ska de studera hur de extra resurserna används. De ska beskriva vilka befogenheter skolornas rektorer har att styra över hur man använder sin budget samt lyfta fram framgångsrika exempel som andra kommuner kan dra nytta av.

Skolverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2011.

Kontakt: Eva-Marie Byberg Pressekreterare hos Jan Björklund 08-405 25 03, 070-188 65 55


RSS 2.0