Nätverk Stockholm - språkstörning


NÄTVERKSTRÄFFAR  STOCKHOLM, SV

NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan

Första datumet är bestämt till den 22/4, 2010.
För föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning. Vi träffas i Vuxenskolanslokaler på Kungsholmen. För mer info se Talknuten.
 

Vi kommer att fortsätta träffas på vårens första möte den 22/4 
22/4 kl 18:30 - 21 00 program öppen diskussion då flera nya föräldrar har tillkommit.

Nätverksträff

Tiden bara rinner iväg och snart är det dags för att träffas i nätverket. Jag kommer inte att kunna komma den 22/4 då vi har föräldrarmöte just den dagen i yngsta sonens klass. Karin kommer att hålla i träffarna under våren. Jag hoppas jag kan komma på nästa träff.

Vill du också medverka i nätverket? 
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.
Eller maila Agneta Nilsson.


Tipsa gärna!

Har det lite körigt i vår då jag läser till ICC coach och arbetar mycket, försöker hinna med bloggen men det blir inte så ofta under våren...Snart kommer jag lägga ut aktiviteter som är på gång inom läs- och skrivsvårigheter under året 2010. Om du har fler tips på aktiviteter, föreläsningar eller tv-program mm så tar jag tacksamt emot dessa. Om du även har tips på bra föreläsare tar jag gärna mot dessa tips också. Vill du vill medverka i nätverken? Ange vilket nätverk. Maila till mig. Tackom! /Agneta


Ny bok - ger stöd till lärare som har elever med språkstörning

P R E S S M E D D E L A N D E

Känslan att få lyckas är en häftig upplevelse!

Ny bok ger stöd till lärare som har elever med språkstörning

I den nyutkomna boken Språkstörning - en pedagogisk utmaning ger författaren Eva Carlberg Eriksson många konkreta förslag på hur lärare ska kunna ge elever med språkstörning upplevelsen av att få lyckas i skolan - inte bara någon gång ibland, utan helst på varje lektion.

-Det tar lång tid innan man som lärare verkligen förstår hela bredden av denna mångfacetterade funktionsnedsättning. Förhoppningsvis kan metodboken vara en genväg till ökad förståelse och ge stöd och vägledning i arbetet, säger Eva Carlberg Eriksson.

Lärare ställs inför stora krav på kunnande och flexibilitet när de arbetar med elever med språkstörning. Elever med språkstörning behöver en god lärandemiljö med mycket visuellt stöd. I boken tas traditionella skolämnen, alternativa verktyg och olika sätt att kommunicera upp. Läsaren får följa med på ett antal lektioner och tillsammans med författaren fundera över vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre.


Boken vänder sig främst till lärare som möter tonårselever med språkstörning, men kan även med fördel läsas av andra i elevens närhet.

Mycket av innehållet kan också användas i arbete med yngre elever.

Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har många års erfarenhet av elever med språkstörning. Hon arbetar på Hällsboskolan som är en statlig specialskola för elever med grav språkstörning. Skolan är nära knuten till Resurscenter tal och språk. Både skolan och resurscentret tillhör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ytterligare information:
 
Eva Carlberg Eriksson : författare, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Telefon: 070-483 30 51 E-post: eva.carlbergeriksson@spsm.se

Anders Nordin:Avdelningschef Nationella resursen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Telefon: 010 - 473 60 36 E-post: anders.nordin@spsm.se


RSS 2.0