Alltfler elever når inte behörighet till gymnasiet

Statistik från Skolverket

Stora förändringar har skett inom det svenska skolsystemet under senare år. Det finns en tendens att färre elever klarar behörigheten till fortsatt utbildning efter högstadiet.

 

Diagram - Andel elever som saknar behörighet till gymnasiet

 

Läsåren 1997/98 fram till 2002/03

  
 Källa: Skolverket  & SCB
 
Trots detta görs nu besparingar i kommuner och stöd dras in för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Vart är vi på väg? Detta är ett misslyckande att elever inte längre klarar grundskolan med betyg som ger dem behörighet till gymnasiet. När gymnasiets introduktionsprogram har blivit gymnasieskolans näst största program kan vi verkligen fråga oss  - Vart är svenska skolan på väg? Vad kostar detta samhället när skolan misslyckas med att anpassa utbildningen och så många elever inte har fullständiga betyg från årskurs 9?
 
Gymnasiets introduktionsprogram
Gymnasiets introduktionsprogram- för dom som inte kommer in på ett vanligt gymnasium - har blivit gymnasieskolans näst största program.
 
En stor andel av eleverna har föräldrar med låg utbildning. Se tv-inslaget  på SVT play som visades i veckan,  ABCnytt
 
 

RSS 2.0