– Jag är mycket upprymd av detta. Det blir en mycket stor förstärkning av viktig forskning om hjärnan, säger Sten Grillner, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet, som leder ett av delprojekten i satsningen.
 
Tanken med projektet, The Human Brain Project, är att samla all existerande kunskap om hjärnan för att sedan bit för bit bygga upp en modell för hur hjärnan fungerar med hjälp av superdatorer.

– Den mänskliga hjärnan har allt för många interaktiva processer för att den ska kunna förstå sig själv. Därför måste vi ta hjälp av bland annat simulering. Och detta går nu att göra på ett helt annat sätt än för bara några år sedan tack vare framsteg inom datatekniken, säger Sten Grillner.
 
Läs hela artikeln,  - It i vården