Kollo för barn och ungdomar med språkstörning 11-14 augusti 2011

Kollo 11-14 augusti 2011 Stiftsgården, Vårdnäs, Östergötland

Föräldrarföreningen Talknuten bjuder in föräldrar barn och ungdomar med språkstörning till ett kollo.
Torsdag em t o m söndag lunch till Stiftsgården, Vårdnäs, Östergötland.

På programmet bad, paddla kanot, samarbetövningar och andra aktiviteter.
Pris: 1000 kr. Anmälan senast 29 juni 2011.

Mer information och anmälningsblankett finner du på Talknutens hemsida. Anmälan

Stöd och rättigheter

Besök Talknutenshemsida och läs om stöd och rättigheter, bl a

 • Samhällets stöd
 • Skollagen
 • Vårdbidrag
 • Åtgärdsprogram
 • Lärverktyg

På Talknutenshemsida finner du även tips för att skolsituationen skall fungera bra. 

Det allra viktigaste stödet till barn och ungdomar med språkstörning är förståelse och att bli mött med respekt för sina svårigheter. Språkstörning kan se mycket olika ut och varierar från individ till individ. Läs mer...

Ytterligare tips om råd och stöd finns på SPSMs hemsida - Specialpedagogiska skolmyndigheten


Stöd Talknutens arbete - bli medlem!

Som medlem får du:

 • Material om språkstörning som Talknuten har.
 • Förbundstidningen Afasinytt som utkommer 4 gånger per år. I Afasinytt finns det alltid Talknutensidor där artiklar som rör språkstörning publiceras.
 • Inbjudningar till föreläsningar, konferenser, temadagar mm som Talknuten anordnar.
 • Inbjudningar till föräldranätverkens träffar och aktiviteter.
 • Försäkring vid aktiviteter

 

Vill du bli medlem i Talknuten?

Ett medlemskap kostar 200 kr per år.
Medlemsavgiften betalas till bankgironummer 733-0483
Uppge för- och efternamn, adress, tel nr och  e-postadress

Du kan även kontakta Talknutens handläggare för mer info och ansökan om medlemskap via  talknuten@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66 alt 08-545 663 64, fax: 08-545 663 79.

Lyckade lösningar
Lyckade lösningar vill SPSM visa på goda exempel från kommuner som gett elever möjlighet att med alternativa verktyg nå målen i skolan.

Bland annat kan du läsa om hur Alvesta gör pedagogiska stödinsatser med IT eller hur Angeredsgymnasiet arbetar med kunskapsportalen studieverkstaden. Du kan även läsa om hur Hampus använder sitt digitala skrivhjälpmedel.


Vill du lära dig mer om läs- och skrivsvårigheter?

Besök Kalendarium år 2011 så du håller dig uppdaterad om vilka föreläsningar som finns kring läs- och skrivsvårigheter under år 2011.

Trevlig läsning!
 


Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet

Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn. EEG-undersökningar bör därför göras oftare på barn med svår språkstörning för att lättare kunna upptäcka de barn som behöver stöd. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen undersöktes 60 barn i varierande åldrar, varav en grupp med barn som har språkstörning, exempelvis barn med långsam språkutveckling, som har svårt att utrycka sig eller har ett bristande ordförråd. I den andra gruppen ingick barn som har epilepsi och den tredje gruppen bestod av barn som har språkstörning med epileptisk aktivitet i hjärnan, ibland utan epileptiska anfall. Studien genomfördes i samarbete mellan logoped, barnneurolog och neuropsykolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Läs hela artikeln

Tecken som stöd - TAKK/TSS

TSS/TAKK
Används för att förstärka ord genom att teckna ordet samtidigt som man säger ordet.
TSS är inte det teckenspråk som de hörselskadade eller döva använder eftersom de ofta tecknar hela meningar (förkortade). TSS underlätta kommunikationen med barn som har språkstörning genom att förtydliga vissa ord. 

Varför ska jag som förälder lära mig och hur kan jag använda TSS?
Vi började lära oss tecken som stöd när han var ca 4 år och då främst för att förstå varandra med vardagsorden då hans uttal var otydligt. När de är små kan tecken vara ett sätt att tydligt förstå varandra och undvika kommunikationsmissar.

Nu är han 9 år men jag använder TSS fortfarande men då främst alfabetet när min son gör läs- och skrivläxor för att tydliggöra vokaler och ibland konsonanter. Han blandrar lätt ihop e och i, då tecknar jag den korrekta bokstaven samtidigt som jag säger bokstaven. När han skriver kan han fråga genom att säga och visa bokstaven som han vill checka av både då han sitter vid datorn eller skriver för hand. Ett bra sätt att förtydliga bokstäver som kan vara svåra att höra och skriva mao.


Tecken CD
MeraKom TSS tecken CD innehåller över 1600 ord. Med enkla navigationer och sökfält kan du snabbt se hur man deet ord just du letar efter. www.merakom.se

Tecken som stöd -bok
Annika Elfstedt, MeraKom, TSS
Nybörjarbok Lär dig grunderna och vardagsnäratecken.www.merakom.se

Kalendarium hösten 2010

Vad händer i höst?

AUGUSTI
________________16 augusti 2010 - Scandic Crown hotell i Göteborg

När siffrorna kammar noll - Vad gör vi då?

Regional lärarkonferens med tema matematiksvårigheter/dyskalkyli Målgrupp: Lärare, skolledare, speciallärare och specialpedagoger mfl. Läs mer


SEPTEMBER


______________


NÄTVERKSTRÄFFAR  STOCKHOLM, SV

NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan

Talknuten - nätverk Stockholm , Kungsholmen
Nästa träff för nätverket är den 21/9 kl 18.30.


För föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning. Vi träffas i Vuxenskolanslokaler på Kungsholmen. För mer info se Talknuten.
 
Vill du också medverka i nätverket? 
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.

Nätverksträff för föräldrar som har barn med språkstörning.OKTOBER
________________

Stockholms län 4-10 oktober Dyslexiveckan, mer info FMLS

Ekerö
To 7 okt kl 18-20
På Biblioteket i Ekerö Centrum
kommer Lena Stolt från Skoldatateket och visar alternativa verktyg/Daisyspelare för barn ungdomar och vuxna med läs och skrivsvårigheter/dyslexi.
Lena också svar på frågor runt läs och skivsvårigheter/dyslexi
Arr. Ekerö Folkbibliotek och Skoldatatek


Gustavsberg

Informationsbord
Biblioteket, 4-8 okt
Öppet Hus
Biblioteket, Axel Sjöbergsrummet
On 6 okt, kl 18-19.30.
Arr: Dyslexiförbundet FMLS Värmdö

Haninge
Informationsbord på de olika biblioteken i kommunen.
Föreläsning av Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS, Skrivknuten.
“Dyslexi - problem eller möjligheter“.
Ti 5 okt kl. 18.30-20
Kulturhuset, Haninge bibliotek


Norrtälje

Biblioteket.
Kom och ställ frågor. Visning av hjälpmedel.
Lö 9 Okt kl 10-14
Arr: Dyslexiförbundet FMLS i Norrtälje


Stockholm

Föreläsning av Anna Strid. Bornholmsmodellen m.m.
”Hur språklekar kan användas i förskola och skola”
ABF, Sveavägen 41
Ti 5 okt, kl.17
Arr: Dyslexiförbundet FMLS i Sthlm i samarbete med FDB


Tullinge

Tullinge bibliotek informerar om talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare.
Må 4 okt 18-19.30Tumba

Tumba bibliotek informerar om talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare.
Ti 5 okt 18-19.30


Föreläsning av Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS

”Problem och möjligheter”. Svarar även gärna på frågor om dyslexi, skolan, rättigheter hjälpmedel mm
Skoldatateket och Läs- och skrivpedagogiskt centrum presenterar sina verksamheter
Biblioteket visar talböcker, bok & DAISY, nedladdning från TPB, demonstration av DAISY-spelare
Biblioteket, Tumba torg 105 i Tumba centrum
To 6 okt kl 18-1930
Arr. Tumba bibliotek och Skoldatatek och Läs- och skrivpedagogiskt centrum


Upplands Väsby

Föreläsning av Kerstin af Malmborg.
Logopedbyrån Dynamica och specialpedagoger ifrån Vittra Väsby kommer också att medverka. Kom och prova på hjälpmedel!
Biblioteket
On 6 okt, kl 19
Arr: Dyslexiförbundet FMLS Sthlm Norra och Dyslexiförbundet FMLS i Sthlm
--------------------------------------------------------------------------------------

FDB-arrangerar föreläsningar och mässa, hösten 2010

Dyslexiveckan på Helsingborgs Stadsbibliotek

4-9 oktober 2010
I Helsingborgs har man laddat ordentligt inför Europeiska Dyslexiveckan för att infomera om läs- och skrivsvårigheter. Man vänder sig till elever, föräldrar, personal inom skolan och alla som är intresserade.


Europeiska Dyslexiveckan i Hässleholm

4-9 oktober 2010

Det blir händelserika dagar i Hässleholm. På programmet står bl a föreläsningar, utställningar, olika workshops och demonstrationer av datorstöd som t ex rättstavningprogram, talsyntes och ordlistor.


Föreläsning - Bornholmsmodellen och fler vägar till läsning

5 oktober 2010
I Stockholm föreläser Anna Strid om hur språklekar kan användas i förskoleklass och skola. Även förskolans och hemmets viktiga roll i barnens språk- läs och skrivutveckling belyses.


Föreläsning - Engelska är ett viktigt ämne!

7 oktober 2010

 - Logopeden Helén Sämfors föreläser om engelska och läs- och skrivsvårigheter på Haninge Kulturhus.

8-9 oktober 2010, Eleven i fokus, SFFL:s kongress (Svensk förening för Foniatri och Logopedi)

Kartläggning och åtgärder vid språkstörning
Föreläsarna belyer ämnet ur olika perspektiv utifrån sina erfarenheter som forskare, pedagoger, logopeder, föräldrar och författare.
För mer info se, SFFL


Dysleximässan

22-23 oktober 2010 i Västerås

 - Dyslexiförbundet FMLS inbjuder till Dysleximässa på Aros Congress Center i Västerås. FDB deltar som utställare på mässan.

22-23 oktober 2010, Dysleximässa på Aros Congress Center i Västerås
På mässan som arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS presenteras en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer


1 december, 2010 föreläsning om Dyslexi på Lidingö

Plats: Sessionssalen, Lidingö Stadshus
Tid: Onsdagen den 1 december 19.00-21.00
Anmälan: Senast 22 november till Lotti.fred@gmail.com
Ingen kostnad. Kod-Knäckarna bjuder på kaffe och bulle.

Att vara förälder till ett barn med dyslexi

Elisabeth Marx arbetar som speciallärare och är aktiv styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen.  Hon kommer bland annat att prata om vilka krav föräldrar kan ställa på skolan, och vilka krav skolan kan ställa på föräldrar. Hon kommer även att ta upp begreppet ”Läsning” ur ett pragmatiskt perspektiv, men kopplat till olika forskningsrapporter.

”I min verksamhet träffar jag allt från pigga sexåringar till universitetsstudenter. Jag möter uttröttade föräldrar som sliter sitt hår, eftersom läxkonflikterna tar all kraft, men också grundskole- och gymnasieungdomar som tack vare tidig upptäckt, god strukturerad undervisning och hårt arbete klarar skolan med glans. Jag kommer i min föreläsning att utgå från ”den egna dyslektiske sonens” vandring genom grundskolan, med fokus på de lägre årskurserna. Att både vara mamma OCH pedagog har varit mitt livs bästa resa. Att som förälder varit orolig, förtvivlad, osams, stressad, men också att med glädje kunnat följa framsteg, har gjort mig till en betydligt bättre pedagog.”

Arrangemanget genomförs av den ideella föreningen Kod-Knäckarna i samarbete med Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad och Arvsfonden. Kod-Knäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar och lärare som vill hjälpa barnen att få ordning på bokstäverna. Kod-Knäckarna producerar basfakta kring dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, särskilt anpassat för föräldrar.____________________

2011

_________________

6 april 2011 i Stockholm

Information om en konferens om dyslexi som riktar sig till rektorer och skolchefen/förvaltningschefen i kommunen. 

Konferensen kommer att äga rum i Sto
ckholm den 6 april 2011. Program och anmälningsblankett finns på hemsidan Dyslexiföreningen.  Arrangörer: Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Svenska Dyslexiföreningen


Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det ojämnförligt vanligaste funktionshindret i skolan.
En vanlig uppskattning är att 5-8 procent av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan har stora svårigheter att läsa och skriva och därför behöver betydande stödinsatser. Det pågår emellertid ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i en stor del av världen då det gäller att finna orsaker till svårigheterna och metoder att eliminera eller minska svårigheterna. Under senaste årtiondet har det skett betydande framsteg inte minst då det gäller utvecklingen av alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) som underlättar för den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skolledare har behov av aktuella kunskaper om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är inte samma detaljkunskaper som t.ex. specialpedagogen behöver, utan övergripande kunskaper och kunskaper om hur och var man skaffar sig information om skolans vanligaste funktionshinder. Det är en viktig förutsättning för att kunna ta ansvar för att behov utreds och att åtgärdsprogram utarbetas och insatser och stöd sätts in. Skolledaren är en nyckelperson då det gäller ”elevvården”. Rektor ansvarar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver samt att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.

11-13 augusti 2011 Kongress- Dyslexi, Svenska Dyslexiförningen

Den sjätte nordiska dyspedagogiska  kongressen, Folkets hus, Stockholm
Internationellt kända forskare och praktiker medverkar. För mer info, se Svenska Dysleiföreningen.


Information om språkstörning, förskola och skola mm

Skolborgarråd Lotta Edholm har besökt Bamse
Denna vecka besökte Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm språkförskolan Bamse och bloggar om det.
Läs mer på hennes blogg.

Språkförskolan Bamse
En språkförskola som tar emot barn i förskoleålder med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.
Läs mer om Bamse.

Stocksundskolan Tal & Språk verksamhet
Ett föredöme för hur kommuner kan arbeta med integrerad verksamhet. Barnen går i vanlig klass och får börja tidigare i skolan eller får gå ifrån på eftermiddagen för att ta del av lektionerna i Tal & Språkhuset. De missar inte den vanliga klassrumsundervisningen utan får ta del av hela klassrumsundervisningen i klassrummet, precis som sina klasskamrater. De får hjälp och stöd av en personal som är oerhört engagerade i barnen och lägger stor vikt på att lyfta deras självkänsla. De har kompetens om språkstörning och en fingertoppskänsla för hur de skall bemöta och arbeta med våra barn. 

En logoped, talpedagog och en speciallärare arbetar med barnen på Tal & Språk men specialläraren finns även med i klassrummet under dagen för stöd och hjälp. Vi är otroligt nöjda med verksamheten och det engagemang vi ser hos personalen i Tal & Språk! Jag har min yngsta son i klass 1 där. Du kan även läsa om Stocksundsskolans verksamhet i boken Leva med språkstörning, Blom, Inger – Sjöberg, Malena. Bilda förlag 2000 där ett kapitel ägnas åt verksamheten.

Leva med språkstörning
Ett kapitel skrivet om Stocksundsskolans verksamhet.

Vill du veta mer kontakta: helena.funck@personal.danderyd.se 
Läs mer om Stocksundsskolan verksamhet.

Talknuten stöttar föräldrar som har barn med språkstörning

Talknuten är en riksförening som är ansluten till Afasiförbundet i Sverige som arbetar för barn och ungdomar med språkstörning eller afasi och deras föräldrar.

Talknuten har som uppgift att arbeta för:

 • Att sprida information och kunskap om språkstörning och afasi
 • Att bevaka och agera i intressepolitiska frågeställningar som berör målgruppen
 • Att skapa kontaktnät mellan föräldrar
 • Att ge stöd till föräldrar som har barn med språkstörning eller afasi
 • Att följa forskning inom området

Kontaktuppgifter till Talknuten
Handläggare Sofie Wikström telefon 08-545 663 66
Handläggare Lisa Gunnarsdotter telefon 08-545 663 74
epost: talknuten@afasi.se
Läs mer om Talknuten

Sprid gärna informationen vidare till andra föräldrar eller intresserade av dessa frågor. Tackom!
Agneta


Skicka frågor till politiker inför valet

Jag vill uppmana er att skicka in frågor till tidningen Föräldrarkraft.

Hjälp oss ställa rätt frågor före valet

Vilka frågor vill DU ha svar på av poltiikerna före valet?

Hör av dig till oss på Föräldrakraft nu, så ser vi till att du också får svar. Ställ gärna frågor om konkreta situationer som du vill att politikerna tar tag i, så kan vi hjälpas åt att få konkreta svar.

Mejla helst dina frågor till valter.bengtsson@faktapress.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller ring 08-4100 5636.

Jag har skickat följande frågor:

 • När kommer vi i alla skolor se att barn med språkstörning redan från förskoleåldern skall få tillgång till datorer med lärverktyg?
 • När kommer lärarutbildningen att ta upp språkstörning och lära ut vad ett barn med språkstörning har för behov
 • När kommer pengar att avsättas så att bra lärverktyg finns på samtliga lärarutbildningar i hela Sverige?
 • Barn med språkstörning har behov av tecken som stöd vilket lärarna inte kan eller annan personal i skolan. När skall detta ingå i lärarutbildningen? Och när kan våra barn få stöd av tecken i skolan, TAKK ?

Målgruppen som Talknuten, representerar d v s  barn med språkstörning använder och har oftast behov av Tecken som stöd, TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) (förstärker ord, ej hela meningar) och ska inte förväxlas med teckenspråk där eleven tecknar hela meningar och oftast har hörselnedsättning.

Skicka in dina frågor du också!


Information om vad som är på gång - nya spännande aktiviteter

Möte Skolinspektionen 14/4

Nästa vecka 14/4 kommer jag att delta i Skolinspektionens samrådsmöte där vi kommer prata om vilken målgrupp som kommer att granskas ute i skolorna. Verkar som det är barn med dyslexi som står näst på tur.


Årsmöte med intressant föreläsning 14/4

Den 14/4 är det även årsmöte på söder med Talknuten – inbjudan har skickats ut till medlemmar så jag hoppas att vi ses där. Om du inte är medlem anmäl dig till Talknuten och teckna medlemskap.

Årsmötet startar kl 17 30 med föreläsning Egen växtkraft – om barns, ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse. Anmälan till Sofie sofie.wikstrom@afasi.se

3-6 juni kollo Östergötland
För barn med språkstörning i ålderna 11-17 år, Stiftsgården i Östergötland se Talknuten hemsida för mer information.


Nya böcker om dyslexi

Vad är det som gör att vissa människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klara skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra?


Från BTJ förlag, författare Ulla Fröhler och Eva Magnusson

Dyslexi - förbannelse eller möjlighet - Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter
Riktar sig till den som har läs- och skrivsvårigheter såväl som föräldrar och andra intresserade av området.

Dyslexi - förbannelse eller möjlighet - Levnadsberättelser

Till båda böckerna följer det med en ljudskiva så att du kan läsa med öronen. Böckerna kompletterar varandra och kan läsas i valfri ordning. Mer info.Boktips som diskussionsunderlag med barn

”Vilda säger nej” Marie Bosson Rydell-Eva-Marie Wadman Finns i bokhandeln

 ”Min kropp är min” Helena Eriksson Beställs från Västerås stift, 021-17 85 00Förskola drabbad
Ni har säkert läst om en förskola i Danderyd där en i personalen gripits för sexuellt ofredande. Det är på yngsta barnet förskola men han har inte blivit utsatt och han slutade där år 2006. Däremot vet jag nu mer om hur vår kommun hanterar tråkiga händelser likt denna. Vi fick tips på två böcker att läsa tillsammans med barnen för att utifrån dessa diskutera vad gränser när det gäller ens kropp går.

Att prata med barnen
När det gäller att ta upp sexuella övergrepp med barn finns det huvudsakligen två risker, att man gör för lite eller att man gör för mycket och korsförhör barnet. Men om man tar upp ämnet underlättar det för barnet att själv berätta. Man börjar på en mycket enkel och basal nivå vilket alltid är bra när man ska prata om svåra saker. Det är viktigt att inte tvinga barnet att berätta. En ingång till samtalet kan vara ”Fröken har fått sluta på förskolan eftersom han gjort något dumt (ev. något sexuellt om barnen förstår det).

Det är viktigt att lära barnen att markera ”Kroppsgränsen”. Vissa saker får vuxna inte göra med barnens kroppar. Detta är bra att prata med alla barn om. Bra att också lära barn skilja på bra och dåliga hemligheter. Bra hemligheter såsom julklappar kan man hålla tyst om medan dåliga hemligheter, som ofta innebär någon form av hot, får man berätta om.

Diskuterades hur barn kan reagera på det som hänt, när de får information från t.ex. kompisar. Barnen har inte alltid klara begrepp och benämningar för det som hänt. Viktigt också att barnen får tycka om det som är bra även hos en person som begått fel.

Det går inte att känna igen förövarna, pedofiler har inga speciella kännetecken. Brotten kan begås även om andra personer finns i närheten. Finns även kvinnliga förövare. Brotten drabbar både pojkar och flickor och i alla åldrar. 

Förskolan är oftast en skyddsfaktor när det gäller övergrepp. De allra flesta övergreppen begås i familjen eller barnets närmaste bekantskapskrets. Det behöver inte bli några framtida men för barn som utsätts för övergrepp. Många klarar sig bra och för de som får problem finns det mycket goda möjligheter att få hjälp. 

Barn och ungdomar får ofta förslag med sexuella förtecken via datorn.

Det kan vara svårt att som förälder prata med sina barn om sexuella övergrepp. Ett sätt är att kontakta BUP som bollplank och för att få råd. En annan idé är att öva på varandra och prata med andra föräldrar. Barnen kan också uppmuntras att prata med någon annan vuxen de har förtroende för. 


Böcker som rekommenderas

”Vilda säger nej” Marie Bosson Rydell-Eva-Marie Wadman Finns i bokhandeln

 ”Min kropp är min” Helena Eriksson Beställs från Västerås stift, 021-17 85 00

 


Nätverk Stockholm - språkstörning


NÄTVERKSTRÄFFAR  STOCKHOLM, SV

NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan

Första datumet är bestämt till den 22/4, 2010.
För föräldrar som har barn och ungdomar med språkstörning. Vi träffas i Vuxenskolanslokaler på Kungsholmen. För mer info se Talknuten.
 

Vi kommer att fortsätta träffas på vårens första möte den 22/4 
22/4 kl 18:30 - 21 00 program öppen diskussion då flera nya föräldrar har tillkommit.

Nätverksträff

Tiden bara rinner iväg och snart är det dags för att träffas i nätverket. Jag kommer inte att kunna komma den 22/4 då vi har föräldrarmöte just den dagen i yngsta sonens klass. Karin kommer att hålla i träffarna under våren. Jag hoppas jag kan komma på nästa träff.

Vill du också medverka i nätverket? 
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.
Eller maila Agneta Nilsson.


Tipsa gärna!

Har det lite körigt i vår då jag läser till ICC coach och arbetar mycket, försöker hinna med bloggen men det blir inte så ofta under våren...Snart kommer jag lägga ut aktiviteter som är på gång inom läs- och skrivsvårigheter under året 2010. Om du har fler tips på aktiviteter, föreläsningar eller tv-program mm så tar jag tacksamt emot dessa. Om du även har tips på bra föreläsare tar jag gärna mot dessa tips också. Vill du vill medverka i nätverken? Ange vilket nätverk. Maila till mig. Tackom! /Agneta


Ny bok - ger stöd till lärare som har elever med språkstörning

P R E S S M E D D E L A N D E

Känslan att få lyckas är en häftig upplevelse!

Ny bok ger stöd till lärare som har elever med språkstörning

I den nyutkomna boken Språkstörning - en pedagogisk utmaning ger författaren Eva Carlberg Eriksson många konkreta förslag på hur lärare ska kunna ge elever med språkstörning upplevelsen av att få lyckas i skolan - inte bara någon gång ibland, utan helst på varje lektion.

-Det tar lång tid innan man som lärare verkligen förstår hela bredden av denna mångfacetterade funktionsnedsättning. Förhoppningsvis kan metodboken vara en genväg till ökad förståelse och ge stöd och vägledning i arbetet, säger Eva Carlberg Eriksson.

Lärare ställs inför stora krav på kunnande och flexibilitet när de arbetar med elever med språkstörning. Elever med språkstörning behöver en god lärandemiljö med mycket visuellt stöd. I boken tas traditionella skolämnen, alternativa verktyg och olika sätt att kommunicera upp. Läsaren får följa med på ett antal lektioner och tillsammans med författaren fundera över vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre.


Boken vänder sig främst till lärare som möter tonårselever med språkstörning, men kan även med fördel läsas av andra i elevens närhet.

Mycket av innehållet kan också användas i arbete med yngre elever.

Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har många års erfarenhet av elever med språkstörning. Hon arbetar på Hällsboskolan som är en statlig specialskola för elever med grav språkstörning. Skolan är nära knuten till Resurscenter tal och språk. Både skolan och resurscentret tillhör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ytterligare information:
 
Eva Carlberg Eriksson : författare, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Telefon: 070-483 30 51 E-post: eva.carlbergeriksson@spsm.se

Anders Nordin:Avdelningschef Nationella resursen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Telefon: 010 - 473 60 36 E-post: anders.nordin@spsm.se


Radioprogram på P1 onsdag 2/12, Om Språkförskolor

Planerat att sändas nu på onsdag 2/12 i P1 Morgon, en studiodebatt om språkförskolor.
Det utgår från en familj från Gävle med en 5 årig son som valde att flytta till Stockholm för att få gå på en språkförskola. Bamses föreståndare medverkar också. Om du inte har möjlighet att lyssna på onsdag eller ifall sändningstiden ändras så kan du även lyssna på programmet i efterhand på hemsidan.

/ 30/11-09/an


Artikel i Afsasi nytt, nr 03 2009, om nätverkens betydelse för oss föräldrar


Nätverken för föräldrar – en källa för krafthämtning 
När vi som föräldrar fick besked om att vårt barn hade språkstörning kändes det tungt. Vi visste och kunde ingenting om språkstörning. Massor av frågor snurrade runt i huvudet som surrande bin kring en söt dryck. Vad innebär detta? Går det över? Hur kommer det påverka hans liv? Hur kommer han klara skolgången? Vad behöver vi göra som föräldrar för att på bästa sätt hjälpa vårt barn? Var kan jag få information? Var kan jag lära mig mer om detta?

En stor sorg tog mycket kraft av mig, den första tiden. På sjukhuset uppmanades vi av logopeden att lära oss tecken som stöd, TAKK. Jag frågade om det fanns en kurs jag kunde gå men de arrangerade inga kurser. Istället blev jag rekommenderad att köpa en CD innehållande en teckenstödskurs, vilket jag inte gjorde utan jag valde att hitta andra lösningar.

Förutom sorgen fanns en känsla av ensamhet. När man gång på gång stötte på patrull istället för att få reda på bra fungerade lösningar så kändes det ännu tyngre. Ja, så här efteråt kan jag bara konstatera att det hände flera onödiga händelser på vägen som vi hade sluppit om det funnits rätt information, en föräldrautbildning och en bra strukturerad och fungerande servicenivå på vägen och om vi fått information om föräldranätverk. Att erbjuda en föräldrautbildning så fort som möjligt borde vara en självklarhet för landstinget och/eller kommunen. Den informationen vi fick var väldigt spridd och inte samlad. Jag tackar för att vi idag kan söka information via internet som är och har varit en viktig informationskälla. I föräldrautbildningar och på talklinikerna bör föräldrar få information om nätverk med andra föräldrar. Det måste framgå hur viktigt det är att möta andra föräldrar i samma situation.


Vikten av ett föräldranätverk är att du slipper känna dig ensam. Du får möjlighet att dela med dig av både solskens historier och tråkiga händelser. Du kan diskutera all tid du lagt ner på att kämpa för ditt barn och du kan jämföra det med andra föräldrars nedlagda tid och utfall. Många föräldrar har varit nära att gå in i väggen eller har varit sjukskrivna både under korta och långa perioder vilket gör att det är en viktig fråga att lyfta fram och diskutera. Våra gemensamma erfarenheter delas och du kan få distans till händelser som gjort dig frustrerad, upprörd, ledsen och arg eller t o m glad.

 I föräldranätverket diskuterar vi hur vardagen fungerar. Hur vi praktiskt löst informationsflödet i förskolan, skolan, till beslutsfattare, på fritiden och till andra som möter barnet. Våra erfarenheter i föräldragruppen visar att okunskapen är stor då det gäller språkstörning. Ett bra och enkelt sätt att sprida information är att använda informationsmaterialet (en A4-sida) ”Om Patrik” som Specialpedagogiska skolmyndigheten har och som enkelt kan laddas ner i pdf-format. Den tillsammans med en egen skriven sida om det egna barnet är något vi ofta använder när vi vill sprida information om språkstörning och skicka till berörda personer. Information om hjälpmedel som används delger vi också varandra i nätverket.

Variationer och olikheter är också något som diskuteras. Det har b la visat sig att skola och kommuner löser barnens vardag olika i skolmiljön genom att: 

 • antal barn per klass varierar
 • språkgrupp eller språkklass erbjuds bara i vissa kommuner
 • det finns klasser med barn med flera olika funktionsnedsättningar i samma klass
 • tillgång till kompensatoriska hjälpmedel varierar kraftigt, mm.

 Ja, det varierar väldigt mycket mellan olika kommuner men även inom samma kommun och t o m inom samma skola i parallella klasser kan skillnaden vara stor för hur våra barn bemöts och hur deras vardag ser ut i skolan. Engagerad personal inom skola med intresse för att lära om språkstörning och vilja att arbeta med våra barn är avgörande för hur våra barn trivs, vilken hjälp de får och vad resultatet av våra barns skolgång blir. Som förälder är det viktigt att få dela med sig av sina erfarenheter, att få ta till sig andras erfarenheter och framför allt få ny kraft att orka kämpa för sitt barns rättigheter.  Föräldranätverken är en källa till att få förnyad kraft och få påfyllnad och erfarenhetsutbyte.

På Talknutens hemsida finner du mer information om nätverken som finns runt om i Sverige. www.afasi.se rubrik Talknuten

Välkommen!

Agneta Nilsson, agneta.nilsson@newfuture.se
Förälder till fyra pojkarNätverk i Stockholm för föräldrar som har barn med språkstörning (ålder 4-17 år)Har startat upp nätverk i Danderyd för föräldrar som har barn med språkstörning och dyslexiDriver bloggen http://talosprak.blogg.se


16/11 nätverksträff Språkstörning

NOVEMBER
__________

16/11 kl 18 30 -21 00 NÄTVERKSTRÄFFAR- Stockholm, Kungsholmen, Vuxenskolan
Datum för nätverket måndagen den 28/9 kl 18:30 - 21 00 och 16/11 kl 18 30 - 21 00

Agenda nästa träff: 16/11 kl 18 30

Vi kommer diskutera:

 • I smågrupper diskuterar vi:
  Läxläsning – Hur kan vi motivera våra barn för att få en trevlig stund? Vilka knep? Hur gör du? Vilka alternativa hjälpmedel/kompensatoriska hjälpmedel använder du?
  Tag gärna med exempel.
  Redovisning per grupp - blädderblock
 • Kort information om Sollentuna språkförskola, Tal & Språkcentrum
 • Kort information om Hellsboskolan 

Meddela i god tid ifall du inte kan komma på träffen. Agneta Nilsson.

Vill du ansluta dig till nätverket?
 
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. 
Yvonne Hallberg via mail eller tel 08-693 03 95.
Eller maila Agneta Nilsson.

Välkommen!


Vad händer nu?

För dig som vill lära dig mer om dyslexi, språkstörning eller om du som förälder till ett barn med tal och språkstörning vill ha information och matnyttiga tips så finner du dessa här. Bloggen uppdateras med föreläsningar, nätverksträffar och andra tips! Se på bloggen Kalender - Aktiviteter där finns tips om nätverk, föreläsningar och föreningar finns. Du hittar även bra länktips och litteratur tips. Välkommen åter!

Lite kort om denna vecka

Talknuten har ny hemsida, http://www.afasi.se

Klicka på TALKNUTEN.

 • Talknuten är en rikstäckande förening för att sprida information om språkstörning som bl a:
 • Bevakar och agerar i intressepolitiska frågeställningar
 • Tar fram informationsmaterial om språkstörning
 • Givetvis finns även information om språkstörning på hemsidan också.
 • Jag sitter i styrelsen och kommer att medverka som Talknutens representant i det nystartade samrådet som Skolinspektionen startat. Vi hade ett bra möte med Inspektionsdirektören och hennes medarbetare denna vecka även Generaldirektören kommer medverka på mötena framöver.
 • Kommer även delta i möten med och Föräldrakraft – ett nätverk bestående av 13 organisationer. Läs mer http://www.foraldrakraft.se/ovrigt/nytt-natverk-for-foraldrar-vill-satta-press-pa-politikerna.html 

Du kan beställa material och litteratur om språkstörning, Materialet kan beställas hos Talknuten på epost: talknuten@afasi.se  


Föreläser uti från en förälders vardagssituation
I höst kommer jag att föreläsa på Karolinska, KI på fördjupningskursen 15 p om Läs- och skrivprocessen en fördjupningkurs för logopeder. Jag kommer att utifrån mina erfarenheter som förälder föreläsa om tiden före och efter utredningar och andra erfarenheter från mitt föräldraperspektiv.


Resa på gång...

Detta har inget med språkstörning eller dyslexi att göra men jag tycker ändå det är viktigt att upplysa om att läkemedlet Talidomid eller som det kallades i Sverige neurosedyn fortfarande säljs världen över och nya skadade barn föds nu senast i Brasilien under år 2008. Man har identifierat ca 600 talomidskade i Brasilien men det finns ett stort mörkertal då många inte har vetskap om att de skadade av Talomid. Detta är inget journalisterna skriver om... Tyvärr!

Åker på lördag 24/10 till Brasilien för att medverka i världskongressen om Talidomid - Neurosedyn. Jag drabbades själv av detta läkemedel och är därför inbjuden till Brasilien. Att konferensen hålls just där beror på att under förra året alltså, år 2008 föddes barn med talidomidskador.  Jag tar med mig min 17-årige son som ska skriva om detta som ett projektarbete.

Det finns idag ca 10 000 - 12 000 Talidomidskadade i världen som föddes i tre olika generationer. Jag tillhör den första generationen som är barn födda åren 1957-1965, andra generationen är född åren 1966-1998 och tredje generationen från 1998 och framåt. I Sverige finns idag 108 överlevande Talomidskadade. 

Att Talidomid fortfarande säljs beror på att det är ett billigt och på vissa sätt ett effektivt läkemedel. Det används över hela världen för behandling mot bl a mot HIV/AIDS, cancer (benmärgs) och Lepra. Att det idag fortfarande föds barn med dessa skador beror på till stor del på fattigdom, informationsbrist och analfabetism, man lämnar medicinen vidare utan att förstå konsekvenserna. 

Vill du läsa mer?

Besök FfdN hemsida

Rekommenderar jag dig att läsa boken Bara en liten vit sömntablett.

Det här är berättelsen om hur en till synes harmlös liten vit sömntablett med namnet Neurosedyn kunde missbilda 10 000-tals barn.
Boken följer Neurosedynets väg från en läkemedelsfabrik i efterkrigstidens Västtyskland fram till idag. Den skildrar mödrarnas kamp för att få behålla sina missbildade barn och barnens många gånger traumatiska uppväxt. Vi möter också makthavarna som fattade de ödesdigra besluten.
Katastrofen fick stor betydelse för framtiden. Uppmärksamheten kring Neurosedynbarnen ledde till att synen på funktionshinder förändrades. Barn som tidigare gömts undan på institution släpptes in i vanliga skolor. Och rädslan för att tragedin skulle upprepas ändrade för all tid myndigheternas syn på läkemedel och patientsäkerhet. Talidomid, som är den verksamma beståndsdelen i Neurosedyn, orsakade den värsta läkemedelskatastrofen genom tiderna. Trots det är talidomid nu återigen ett läkemedel på jakt efter nya sjukdomar att bota.

»Varmt grattis till en av de viktigaste böcker som skrivits. Den måste läsas av alla som har ett ansvar för att vi ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel men också av andra som ska bedöma risker med kemikalier och
annat vi möter i vår miljö.»
Professor Barbro Westerholm, tidigare chef för socialstyrelsen

»Grattis till en fantastisk bok! Fylld med massor av intressanta, fullspäckade faktadelar och samtidigt lättläst som en roman. Mycket skickligt gjort!»
Docent Karin Paulsson, psykolog med 30 års erfarenhet av handikappforskning

»En korrekt beskrivning av vad som hände under ett par år i början av 1960-talet. Din redogörelse är skakande av många skäl bl a i din belysning av aningslösheten hos myndigheter och enskilda individer.»
Professor Rolf Zetterström, under 40 år chefredaktör för tidskriften Acta Paediatrica

Nadja Yllner, f 1963, är frilansjournalist
och jobbar för SVT:s
Uppdrag Granskning.


Hur kan en kommun välja att lägga ner en väl fungerande verksamhet för barn med språkstörning?

2009-06-08
Vi har nu fått ytterligare resurser till tal&språk. En 65% tjänst för en person som kommer både finnas i klassen och arbeta med barnen i tal&språkhuset och därmed fungera som brygga över från klassen till tal&språk. Det känns skönt att vårt arbete med att driva detta äntligen gav utdelning. Nu inväntar vi bara besked om hur kommunen kommer att hantera nya sökande till tal&språk.

2009-06-01
Stocksundsmodellen som är en framgångsrik modell för hur engagerad personal arbetar med barn som har språkstörning eller talförsening. Denna modell har urholkats. Om denna modell hade funnits i närlingslivet så hade man vidareutvecklat modellen och marknadsfört den för att fylla ev tomma platser. Man hade definitivt förfinat och förädlat en bra fungerande verksamhet och spridit den över Sverige.

Men kommunen tänker tydligen tvärt om. En bra fungerande verksamhten skall strypas och anslag minskas. Var finns valfriheten för oss föräldrar som har barn med funktionshinder i detta fall språkstörning? Tänk om man som förälder fick en påse pengar för varje barn och själv sätta in den på den skola som man upplever som kompetent att klara av ens barn speciella behov som har med bra fungerande verksamhet och som har kvailtét.

Om vi föräldrar själva kunde omfördela de pengar flera av oss föräldrar sparar in på hos kommunen då vi avstått från transport och kör själva. Tänkt om vi kunde öronmärka dessa pengar till att tillfalla våra barn i Tal&Språk iställert för att som nu omfördelas av kommunnen och tillfalla andra barn. Då skulle vi kunna närma oss ordet valfrihet.

2009-05-30 - ny info

Vi har nu fått besked om att Förvaltningen i Danderyds Kommun har tillför Tal- och Språk följande resurs inför höstterminen:
1,5 tjänst talpedagog och specialpedagog motsvarar ca 350 tkr per termin. (0,5 tids logoped och 1 heltid specialpedagog)  Det blev alltså inget större anslag utan komunen står fast vid minskat anslag. Då blir det ytterligare en neddragning även detta år per barn som har behov av stöd i Stocksundsskolan.
Läsåret 07/08 var kostnad per elev        311 000 
året 08/09 minskades det till                   152 000 
låsåret 09/10 minskas det till bara         116 000 per barn/år.  En minskning med 36 000 per barn/år.
(ca 350 000*2=700 000/6 barn= 116 000)

En rejäl neddragning av verksamheten vid tal&språk, vilket leder till att Stocksundsmodellen urholkas.
En nerdragning som sker varje år tills att det inte blir något kvar? Är detta en strategisk och medveten neddragning gentemot Stocksundsskolan tal & språkverksamhet för att verksamheten tal&språk i slutänden skall upphöra i Danderyds Kommun kan man undra?
 
Vi var flera föräldrar som avstod från Samtranstranspoterna inom kommunen för våra barn och jag var mycket tydlig på att att pengarna skulle tillfalla tal&språkverksamheten. Men enligt besked från kommunen har pengar från inbesparade transporter omfördelats till andra barn som behöver mycket stöd.
Jag har ställt frågorna om Vilka kriterier användes för den bedömningen? Vilken kartläggning har skett? Jag inte fått svar på frågorna. 

Det finns intresserade barn som vill börja i höst men barnens föräldrar har inte fått besked ännu.

2009-05-26

Vi väntar besked på hur verksamheten kommer att se ut i höst. Vi har fått garantier på att stöd för barn i tal&språkgruppen kommer finnas kvar så länge de inskrivna barnen går i Stocksundsskolan. Vi har inte fått klarhet i vilka resurser som kommer att finnas för våra barn. Vi vet just nu att det är en heltids specialpedagog och en 50% tjänst för talpedagog men utifrån vad vi kan bedöma är behovet är större än så , vilket vi framfört och hoppas att kommunen lyssnar på.


Stocksundskolans modell är unik för barn med talstörning/ språkstörning och fungerar utmärkt så låt oss få se en utveckling av denna verksamhet. Danderyds Kommun borde vara stolta för Stocksundsmodellen som är ett föredöme för hur barn med språkstörning får hjälp och bör visas upp och marknadsföras till andra kommuner och även till föräldrar i Danderyds Kommun. Tyvärr med en minskning av resurser så slås denna modell sönder.

Intressant artikel i tidningen Mitt i

Blev idag uppringd av Eva Solberg, ordförande för Moderaterna i Enskede-Årsta och riksdagsman. Hon berättade om artikeln hon skrivit om språkstörning som i veckan har publicerats i ett flertal lokaltidningar, Mitt i. Dock ej i Täby Danderyd.


Artikel handlar om att barnen med Språkstörning, att deras behov inte tillgodoses och inte tas på allvar utan bara är en fråga om pengar idag och behandlas enbart som ett budgetproblem. Du finner även artikeln på http://www.mitti.se/sv/Lokaltidningen/Kungsholmen/ sidan 2.


2009-05-13
Tyvärr är det med stor sorg i hjärtat jag berättar följande...Det har minst sagt varit kaotiskt förra veckan och denna då vi möttes av personal på Stocksundsskolan som berättade att Danderyds kommun planerar att lägga ner verksamheten vid tal&språk i Stocksundsskolan. Vi har bara fått muntlig information. Kommunen kommer att minska verksamheten för att sedan lägga ner den. Jag var tillsammans med andra föräldrar och träffade politiker förra veckan och idag har vi haft möte med rektor, tal&språk och förvaltningschefen och controllern i Danderyds Kommun. Ytterligare ett möte behövs då förvaltningschefen och controllern var dåligt förberedda för mötet och vi inte fick svar på våra frågor. Båda damerna så mycket trötta ut efter mötet då de inte väntat sig en så stark föräldragrupp som var insatta och ställde bra frågor.

Frågor som ställdes var bl a :

 • Vad kostar en placering på Stocksundsskolans tal&språk per barn?
 • Vad tycker ni är en bra verksamhet för ett barn med språkstörning?
 • Hur har kommunen givit information om Tal&språks verksamhet till andra kommuner?
 • Hur har kommunen informerat föräldrar och andra i Danderyds kommun om Tal&språks verksamhet?
 • Har kvalitetsgranskning skett av verksamheter som fått bidrag från Danderyds kommun?
 • Har kommunen gjort en kvalitetsgranskning av Tal&Språksverksamheten innan beslutet fattades att minska resurser och lägga ner verksamheten?
 • Vilken tidplan gäller för nerdragning av resurser?
 • Vilken tidplan gäller för nedläggning?

Nytt möte blir inom en vecka och då hoppas vi att vi får svar på frågor gällande ekonomi.

Vi kommer dessutom ha ett möte med rektorn för att få reda på hur verksamheten kommer att se ut i höst och vad det kommer att innebära för våra barn då personalstyrkan kommer minskas avsevärt inom tal&språk. Rektorn stödjer tal&språk verksamheten till fullo och vill kunna leverera en bra verksamhet till oss föräldrar så det känns bra. Hon var suverän idag!


Vi kommer i föräldragruppen givetvis kämpa för att få behålla verksamheten. Till hösten har Stocksundsskolan inga sökande barn till tal&språk enligt kommunen som sedan hösten 08 tar emot ansökningarna, tidigare skötte rektorn dessa på Stocksundsskolan. Lite lustig är det att det inte är några barn som söker...Är det månne en hund begraven?

Tänker på logopedutredning som kom i januari 2009 ang språkförskolor.


Studie - Landstinget - Logopedinsatser

Översyn av logopedinsatser i språkförskolor i Stockholms Läns Landsting gjord av Hälso- och Sjukvårdsnämndensförvaltning.

http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2009/16%20februari/17HSN0807-0926Logoped.pdf  Har ser man behovet av att placera 370 barn men det finns bara 89 platser. Behovet anses öka av antalet platser med ca 13 % fram till år 2015 beroende på större antal barn i grupen 3-5 år.  

Var tar alla dessa barn vägen när det är dags för skolstart?
Och framför allt var skall de barnen ta vägen när kommuner som Danderyds Kommun planerar att lägga ner tal&språkverksamheten i kommunen? Valfrihet för oss föräldrar låter ju bra men...! Jag är inte intresserad av en outbildad assistent till mitt barn. Inte heller av en "förvaring" i en skrap-ihop-klass (En klass med fler olika barn med olika funktionsnedsättningar.)

Stocksundskolan Tal & Språk är ett föredöme för hur kommuner kan arbeta med integrerad verksamhet. Barnen går i vanlig klass och får börja tidigare i skolan för att ta del av lektionerna i Tal & Språkhuset. De missar inte den vanliga klassrumsundervisningen utan får ta del av hela klassrumsundervisningen i klassrummet, precis som sina klasskamrater. De får hjälp och stöd av en personal som är oerhört engagerade i barnen och lägger stor vikt på att lyfta deras självkänsla. De har spjutspets kompetens om språkstörning och en fingertoppskänsla för hur de skall bemöta och arbeta med våra barn.


Vi har vår yngsta son i Stocksundskolan och han får gå till tal&språkhuset innan skoldagen börjar och träffa talpedagog 2 -3 ggr/veckan och logoped 1 ggn/veckan. Det fungerar utmärkt, även en specialpedagog finns som en sammanhållande länk mellan tal&språk och är med i klassen. Personalen på tal& språk, de vet vad de handlar om och dessa pedagoger och logopeden kan verkligen sitt område. Klassföreståndaren arbetar med bilder och med TAKK (tecken som stöd) vilket underlättar och förstärker kommunikationen. All personal som arbetar vid Tal&språk och klassläraren är otroligt engagerade i våra barn! Denna underbara modell är unik och finns inte i andra kommuner.

En logoped, talpedagog och två speciallärare arbetar med barnen på Tal & Språk men specialläraren finns även med i klassrummet under dagen för stöd och hjälp. I förskoleklass B går fyra pojkar födda 01- som har språkstörning. De går med barn födda -02. Vi är otroligt nöjda med verksamheten och det engagemang vi ser hos personalen i Tal & Språk! Idag är det totalt 9 barn i Tal&språks verksamhet. Det finns totalt 10 platser i Tal&Språk för barn i förskoleklass upp till årskurs 3.


Andra kommuner har haft Danderyds kommuns, Stocksundsskolan - Stocksundsmodellen som ett föredöme och andra kommuner funderar på att införa samma typ av verksamhet. För mig är det helt ofattbart att Danderyds kommun fattar beslut om att lägga ner en bra fungerande verksamhet med engagerade specialpedagoger, logopeder och talpedagog som har en mycket bra verksamhet utan att  granska, kvalitetsbedöma och utvärdera Stocksundsmodellen innan beslut om minskat anslag till tal/språkverksamheten togs. Kartläggning av barnens specifika och individuella behov har heller inte gjort av kommunen. Beslut togs alltså utan att kvalitetskontroll och utan att utredning av barnens behov har gjorts.

Hur tänker man?
Var skall våra barn ta vägen i höst?
Hur skall de klara av skolgången?
Har kommunen verkligen råd att förlora kunskapen och kompetensen som finns i tal&språkhuset?
Vad blir konsekvenserna för våra barn när resurserna försvinner?
Vem tänker på barnens bästa?
Vad kostar det inte att bygga upp en verksamhet igen?


Lite fakta

Språkstörning är en funktionsnedsättning som tyvärr är alldeles för okänd trots att den är relativt vanlig. Flera studier visar att 6-8% av alla barn i förskoleåldern har en språkstörning av varierad grad. En språkstörning ställer krav på ett mer omfattande och ofta individuellt riktat stöd. Tidig upptäckt av barnen svårigheter och där med möjligheter till tidigt stöd och åtgärder är avgörande för barnet. Språkstörning innebär oftast ett livslångt funktionshinder. Genom tidiga insatser och med rätt bemötande kan barnet utvecklas och problematiken begränsas.

Urdrag ur: Afasiförbundet/Talknutens yttranden till Utbildningsdepartementet. (4 st skrivelser)


Nerläggning och nystart - Hällsboskolan

Att lägga ner en fungerande verksamhet i Stocksund det rimmar illa med tanke på att återinförandet av specialskolor Hällsboskolan - Sigtuna som lades ner - startas upp igen. Utredningen om statliga specialskolor har lämnat sitt delbetänkande till skolminister Jan Björklund. Hällsboskolan, för elever med grav språkstörning samt Ekeskolan för elever med grav synskada och ytterligare funktionshinder, blir återigen specialskolor. Utredningen i sin helhet finns på www.regeringen.se/sb/d/8439/a/82228

Återkommer så fort jag vet något mer.


1:a träffen med det nya föräldrarnätverket i Danderyd

Kort redovisning om vår första träff den 7/5

Av 18 anmälda blev vi tillslut 11 men är antalet uppe i 25 föräldrar som vill vara med i nätverket. Jättekul tycker jag. Behovet verkar vara stort.

Vad pratade vi om?

Jag inledde med att prata om dyslexi och språkstörning samt om varför jag startar ett nätverk i Danderyd. Berättade även om vilka positiva reaktioner och respons jag fått av föräldrar, förskollärare, lärare, specialpedagoger, logopeder, rektorer och kommunens ansvariga som även hjälp till att sprida informationen vidare om bloggen och om nätverket vidare och som sagt att de även vill medverka på träffarna. Jag tror på ett samarbete och ett erfarenhetsutbyte med alla inblandade kring barnet. Berättade också att vi kommer försöka ordna föreläsningar och nätverksträffar med olika teman inom nätverkets ramar.

Sofie Wikström, Talknuten berättade om Talknutens verksamhet och gick sedan in mer på språkstörning och barnets språkutvecklingstrappa och vad en språkstörning är. Se gärna http://www.sprakstorning.org/om.shtml


Det blev många härliga diskussioner och alla bidrog med olika inlägg.  Det uttrycktes också att det fanns ett stort behov att fortsätta att ses.

I höst när skolorna startar planeras ett möte.  Återkommer med datum och lokal.
Vill du få mer information, titta på bloggen. Alla som har anmält sig till nätverket får ett e-postmeddelande när datumet är fastställt.

Vill du gå med i nätverket?
Maila agn.nil@telia.com


Vad mer nu i vår?

16-17/5
Dyslexikonferens i Sundsvall
som arrangeras av Svenska dyslexiföreningen. Mer information finner du på deras hemsida. Jag håller just på att packa väskorna för jag åker upp dit i morgon.

30/5 Dysleximässa, Ängkärrskolan, Solna. Kl 10-16
Den första och enda grundskola för elever med dyslexi. Se deras hemsida för mer information om dagen.

Nytt material för barn med språkstörning
En logoped Anna-Karin Arnard har utvecklat språkpåsar i glada färger för träning av språket. Se Språkamera för mer information.

Trevlig sommar!
Agneta
image4
Ta det lugnt i sommar!


NYTT FÖRÄLDRARNÄTVERK - DANDERYD

image7


Är ditt barn lite sen med den språkliga utvecklingen?
Får ditt barn hjälp av logoped eller talpedagog?
Har ditt barn dyslexi eller en språkstörning?

Vill du träffa andra föräldrar som har
barn med samma behov?
Kom till

Plats: Vuxenskolan, Nora Torg 4

Datum: 7 maj, kl 19-21 30   Vi vill:

 • Sprida kunskap om dyslexi och språkstörning till föräldrar, lärare och annan personal
 • Få ett forum för diskussioner och en dialog om dyslexi och språkstörning
 • Stödja varandra i nätverket
 • Hämta kraft ur allas erfarenheter
 • Vara bollplank åt varandra
 • Få erfarenhetsutbyte och samla kunskap
 • Påverka landsting, kommun och skola

Målgrupp
 *  Föräldrar med barn i skolåldern (6 år och uppåt) som behöver hjälp med sitt tal och språk i någon form. 
 *  Pedagoger och annan personal inom skola och förskola som vill lära sig mer om dyslexi och språkstörning

Varför startar vi ett nätverk?
Vi vill starta ett nätverk för oss föräldrar i Danderyd. Nätverket vill vi starta på grund av att vi tycker att det har varit svårt ibland att få fatt i rätt information och att vi ibland saknat ett forum där man kan diskutera insatser från landsting, kommun och skola. Vad kan vi få för hjälp? Men viktigast av allt att vi som föräldrar kan stötta varandra, vara bollplank, tipsa varandra och delge varandra nyttig information. 

Aktiviteter i nätverket
Föreläsningar och cirklar kommer att ordnas i nätverket och då bjuder vi även in kommunens skolor och förskolor.

Pedagoger i skolan och förskolan samt annan personal
Alla föräldrar, pedagoger och annan personal som arbetar med våra barn måste få mer kunskap om dyslexi och språkstörning. Hur skall de annars hjälpa våra barn om de inte förstår vad funktionshindret innebär? Vi behöver alla hjälpas åt för att finna barn med språkstörning och dyslexi på ett tidigt stadium så att barnet kan få hjälp tidigt.


Kom och möt andra i samma situation.
Till första träffen kommer Sofie Wikström som arbetar i ett samarbets-projekt mellan Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet DHB. Hon arbetar för barn med språkstörning och deras föräldrar. Hon kommer att berätta om förbundens arbete för målgruppen.


Anmälan senast    
4 maj via mail agn.nil@telia.com meddela ditt namn, tel nr och e-postadress


Kostnad:                    
50.- inkl lättare förtäring

  

Mer information 
Maila helst dina frågor agn.nil@telia.com  Agneta Nilsson

OBS! Kan du inte komma den 7/5 men ändå vill få mer information om nätverksträffar, maila agn.nil@telia.com och meddela ditt namn, tel nr och e-postadress så kontaktar vi dig. Arbetar du som lärare eller inom skola och förskola och vill få information om föreläsningar. Skicka din e-postadress och skriv att du önskar få tips om föreläsningar.


Välkommen till en träff med andra föräldrar!


En oförklarlig nedläggning av R K språkförskola på Lidingö

Beslutet är taget i Röda Korsets centralstyrelse och verksamheten kommer att avvecklas under sommaren år 2008.
 
Hur kan man lägga ner en bra fungerande verksamhet som Röda Korsets språkförskola? 
Där all tänkbar underbar personal med mycket kompetens finns inom språkstörning. Spjutspetskompetens och många, många års erfarenhet av arbete med barn med språkstörning har personalen. Hur tänker man? Ingen kommun i detta land kommer aldrig att kunna erbjuda och leverera en sådan hög kvalité på sin verksamhet anpassat för dessa barn som R K Språkförskola. De har arbetat länge tillsammans och har en underbart fungerande professionell verksamhet. Det är upprörande att man nu fattat beslut att lägga ner förskolan. Allt material som arbetats fram och allt samarbete och den erfarenhet som finns och som vuxit fram hos den pedagogiska personalen byggs inte upp över en natt. Det finns ett helhetstänk från det barnen kliver över tröskel tills de går hem som jag skulle önska fler förskolor hade men det beror givetvis också på att dessa pedagoger har alla en vidareutbildning inom språkstörning så det vet verkligen vad det handlar om och därför erbjuder det optimala för dessa barn.


Tiden innan språkförskolan
Innan sonen började på R K språkförskola gick han på kommunalt dagis. Vi fick en resursperson (20 timmar) på vårt kommunala dagis till vår son. Hon är en duktig förskolepedagog men hon saknar kompetens och utbildning inom språkstörningsproblematiken. Hon skulle få handledning av logopeden på Danderyds Sjukhus men logopeden hade inte tid att besöka dagiset och se barnet i sin normala förskolemiljö. Detta ledde till att vi bara träffades på Danderyds Sjukhus och att resursen var med mig och min son på de ordinarie tiderna som sonen hade hos logopeden, en 40 minuters träff varje 5-6 vecka. När någon person på dagis på en annan avdelning var sjuk behövdes omfördelning av resurser ske vilket alltid ledde till att min son inte fick sina timmar och det blev ingen träning på dagis för honom. Vår underbara resursperson ville inget hellre än att lära sig mer om språkstörning och att arbeta med min son men verkligheten på dagis med sjuka kollegor var det inte alltid möjligt att genomföra träning av min son eller egen kunskapsinhämtning. De andra barnen prioriterades. Resurstimmar gick upp i rök!


Barnet i centrum?
Vi hade oturen att få två olika logopedvikarier på Danderyds sjukhus talklinik som inte var direkt engagerade i sitt arbete. Vi fick gå 40 minuter var 5-6 vecka för att träna vår son som har en språkstörning. Det var under mycket trist upplevelse när vi flera gånger fick samma material att träna på. Logopederna hade inte koll på vad de lämnat ut tidigare. Materialet bestod oftast av 2 kopierade A4 papper som jag tillsammans med sonen skulle träna på till nästa träff. Eftersom han snabbt tröttande på att öva på samma övningar skapade jag egna spel till honom för att få variation. Då jag sa att vi ville gå oftare och föreslog att få tätare tider fanns inte den möjligheten i deras kalender. En logoped arbetar med en kommun utom Sollentuna kommun som har två logopeder tilldelade. Jag föreslog då att vi själva kunde betala för en privat logoped. Fick då till svar att då stängs han av på Danderyd. Vem tänker på barnens bästa? Det var så sorligt att man inte har resurser och att på ett tidigt stadium få den hjälp ett barn behöver. Ja, så här kämpade vi på utan att riktigt få den hjälp vi kände behövdes för sonen. Tiden gick och jag kände en oerhörd frustration över att han snart skulle börja skolan och att vi inte fick den hjälp vi behövde. Maktlöshet och oro! Ju tidigare resurserna sätts in desto bättre för barnet.  Logopeden föreslog att vi skulle söka till Sollentuna språkförskola, vilket vi gjorde men vi kom inte in. Då det bara hade 8 platser som 15 kommuner sökte på. Han hamnade på kö-plats 31. Tillslut fick vi höra talas om att RK Språkförskola och tack och lov fick vi tillslut in vårt barn där.


R K Språkförskola - hjälp och stöd

När sonen började på Röda Korset språkförskola fick vi äntligen den hjälp och det stöd vi behöver för vårt barn. Pedagoger som kan allt uti fingerspetsarna, som ser varje barn och som utvecklar varje barn individuellt. Vi som föräldrar har fått bra stöd av logopederna på förskolan och av den pedagogiska personalen som också arrangerat kurser för oss föräldrar. Hur har man hjärta att lägga ner en sådan bra fungerande verksamhet?

Vem tänker på barnen och barnens bästa?
Vad kommer dessa barn nu ta vägen? Vem kommer att hjälpa dessa barn? Framförallt undrar man hur Bamse i Stockholm och Språkförskolan i Sollentuna skall kunna ta hand om alla barn som har behov av hjälp. Det kan de inte för det finns för få platser. Det finns för få språkförskolor i Stockholmsområdet. Vilket leder till att dessa barn hänvisas till vanliga barngrupper där ingen eller i bästa fall endast en liten kompetens finns om språkstörning. Vad händer med barnet då?  Vår erfarenhet är att vanliga barngrupper på en kommunal förskola med en resursperson är inget som gagnar dessa barn. Dessa barn behöver pedagoger och logopeder som är utbildade i språkstörning för att få hjälp. Inget annat är acceptabelt och inget annat fungerar!Information om språkstörning

När man får beskedet att ens barn har en språkstörning snurrar många frågor runt i huvudet på en. Du vill ställa inte bara en utan många, många, många frågor. Du vill veta allt och du vill veta hur du på bästa sätt kan hjälpa ditt barn. Du känner dig ensam.

Mitt råd är att du söker på nätet om språkstörning och att du går på föreläsningar  och läser litteratur om språkstörning. Jag uppmanar dig till att gå med i ett föräldranätverk för att träffa andra föräldrar med barn som har samma behov av hjälp och stöd som ditt barn. En bra start är att gå till hemsidan Barn med språkstörning  http://www.sprakstorning.org/ där finner du mycket information som du behöver.

Språkstörning - vad är det?

För att kunna beskriva vad en språkstörning är måste man först tala vad som menas med språk. Många gånger blandas tal, språk och kommunikation ihop. Språket består av olika delar (se nedan), där talet (formen) utgör en av delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Kommunikationen kan vara ett språk utan ett tal som t ex tecken, kroppsspråk, gester.


Språket består av olika delar:

Form - Formen är det som syns och hörs mest eftersom det har med uttal och grammatik att göra. Det handlar om att kunna böja orden rätt, att sätta dom i rätt ordning, att bygga meningar. Det innebär också att kunna höra skillnad på ord för att kunna göra skillnad mellan olika uttal. Det handlar också om att munmotoriken är utvecklad så att alla ljuden i orden går att uttala rätt.

Innehåll - Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Att dela in begreppen i färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t ex fordon, kläder osv. Ett ordförråd behövs för att kunna uttrycka sig och förstå budskap, vad andra säger.


Användning
- Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket. Det innebär att det finns en mängd regler för hur vi kommunicerar och som gör att kommunikationen eller samspelet med andra underlättas. Det handlar om turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha en vilja att kommunicera, att ställa frågor, att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet.


Ett barn med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar.


Källa: från http://www.sprakstorning.org/om.shtml


Tips om dyslexi och språkstörning

Om du vill lära dig mer om språkstörning eller om du som förälder till ett barn med tal och språkstörning vill ha information och matnyttiga tips så finner du dessa här.

Tips på littertur

Boktips vuxna
 • Leva med språkstörning,  Inger Blom & Malena Sjöberg,  ISBN 91-574-5348-9, Bilda förlag
  Flera familjer beskriver hur det är att leva med barn med språkstörning i olika åldrar. Även en del litteraturtips och tips om hjälpmedel.
 • Ibland låtsas jag att jag förstår, Malena Sjöberg, ISBN 978-91-633-1319-6, (Ljudbok i Daisyformat ingår)
  En bok om elever med språkstörning som vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning.
 • Annorlunda barnbarn, Monica Klasén McGrath, ISBN:978-91-89091-48-1, Cura Bokförlag AB
  Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtar efter och ser fram mot.
  Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder?
  Boken riktar sig till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående till barn med funktionshinder.
 • Jag vill även tipsa om Gunilla Ladbergs bok, Den mänskliga hjärna - en upptäcksvärld. Prisma förlag.
  En färd in i hjärnan, denna komplexa och fantastiska skapelse som Gunilla på ett mycket pedagogiskt sätt guidar oss läsare i. Mer information om Gunilla Ladberg.

Boktips Barn


Böcker som är lätta att läsa och har många illustrationer. Min 10 åriga son läste själv
men böckerna passade även som högläsning för min 6-åringa son.

 • Spännande böcker med mystik
  Den försvunna staden, Jo Salmonson, Peter Bergting, Bonnier Carlsen
 • Humor
  Turbo och den enarmade banditen, Ulf Sindt, Alfabeta
  Turbo i knipa, Turbos otursdag, Turbo och spökhuset m fl.
  Flera böcker finns i serien.

 • Frans och det hemliga språket, Chtins Nöstinger, Berghs
  Flera böcker finns i serien.
 • Mustrubbel, Arne Svingen, Berghs
  Flera böcker finns i serien.


TALBOK  Barn
Böcker att läsa med öronen d v s lyssna på och följa med i texten boken.

Deckare
Den hemliga koden,
Petter Lidbeck, Daisyformat (fler böcker i serien finns) Tiden

Humor
Den magiska kepsen,
Petter Lidbeck , Tiden

Kärlek och humor
Livet enligt Rosa,
Måns Gahrton, Johan Unenge, (fler böcker i serien finns) Bonnier Carlsen


Har du svårt att hitta böcker på rätt nivå till ditt barn?

 • Är du förälder till ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?
 • Har ni fått rådet att lästräna hemma en liten stund varje dag?

 Besök Dyslexiförlaget Fallerej Förlag

Intressant läsning
Mina bästa sidor är ordblinda  där flera kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi....de vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp.

Boken kan beställas från UR´s kundtjänst:
kundtjänst@ur.se tel 020 58 58 00


Har ditt barn svårt att följa raden vid läsning ?

Läslinjal är ett bra hjälpmedel och gör läsningen roligare.

Ett bra stöd för ditt barn när barnet läser. En gul läslinjal med ett genomskinligtfält som gör det enkelt att följa raden utan att ögonen dras till andra rader.

Kostar 30 kr/st eller 2 st för 50:- inkl porto.

Vill du betälla?
Maila agn.nil@telia.com och ange antal linjaler och ditt namn och din kompletta adress.  En läslinjal hemma och en i skolan är en bra hjälp för ditt barn.

Välkommen med din order!


Boktips vuxen


Dyslexi Vad är det?, Christopher Gillberg, Maj Ödman, Natur och kultur


Dyslexi En introduktion,Ester Stadler, Studentlitteratur


Ungar är olika, Hur kan förskolan hjälpa barn med svårigheter? Agneta Hellström, Liber


Svårt att läsa och skriva, Pia Wallenkrans, Warne Förlag
Tips och idéer om att lära in och lära ut


Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
Svenska dyslexiföreningen • På Afasiförbundets hemsida, Talknuten  finns flera tips på böcker.

Tips på tidningsartikel, Kamratposten


Tips på hemsidor

- Lär dig tecken,
Skriv ut bilder på tecken och sätt igång och träna med ditt barn
- URs hemsida med kändisar som tecknar teckenspråk
- Hatten förlag med t ex Teckenhatten, cd med tecken som stöd
- Språkamera Nytt material för barn med språkstörning, logoped Anna-Karin Arnard har utvecklat språkpåsar i glada färger för träning av språket.

Talknuten  Föräldrarforum på nätet, diskutera med andra föräldrar.

- Danderyds sjukhus, Talkliniken 

- Spsm, specialpedagogiska institutet

IT och lärande för att nå målen
Digital kompetens har betydelse för elevernas resultat. Forskning visar att IT kan hjälpa elever att nå målen. Specialpedagogiska skolmyndigheten har precis gett ut en skrift som visar på möjligheter med IT för elever med funktionshinder.

Se även kompensatoriska hjälpmedel på bloggen.
Tips på föreningar och utbildning

Föräldranätverk
Hämta kraft genom att träffa föräldrar i samma situation som du och din familj. Gå på föreläsningar och i studiecirklar och lär dig mer.

Föräldrarnätverk Språkstörning 
Du kanske vill få kontakt med föräldrar i ditt bostadsområde eller starta upp ett nätverk där du bor?

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 
Arrangerar studiecirklar för föräldrar med även för skolor.

Svenska dyslexiföreningen Tips om föreläsningar och seminarium om dyslexi. Läs forskarrapporter om dyslexi. Självklart kan du även bli medlem och få deras tidskrift som kommer ut ca 4 ggr/år.

Umeå Universitet har distanskurser om läs- och språkstörningar för logopeder, lärare, specialpedagoger och för andra nyfikna.

Kodknäckarna
Har arbetat med ett 10-tal kommuner och informerat nya föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om deras arbete på hemsidan.
Deras föräldramaterial finns nu på 6 språk, språken är förutom svenska: engelska, persiska, arabiska, sorani/kurdiska och somaliska.
På cd:n finns alla språken och som man bara klickar emellan. Teknikens under. Av naturliga skäl är broschyrerna i helt egna versioner.Videofilm

Det osynliga handikappet. -
En film om läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, FMLS, ca 29 minuter lång.
Se filmen! Jag lånade den på biblioteket.
Se filmen först själv. Berättat om filmen och se den sedan tillsammans med ditt barn.
En utmärkt film att visa för skolans personal inför utbildning inom skolan om läs- och skrivsvårigheter. Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.

En värld av möjligheter... för den som har läs- och skrivsvårigheter, En film om hur olika livet blir för dyslektiska elever beroende på vilken skola och vilka pedagoger som de möter och ifall de använder kompensatoriska hjälpmedel eller inte. LÄSK-projektet,  27 minuter Expertuttalande 17 minuter.
Handlar om Tess och Lisa som börjar i sjunde klass. De har båda läs- och skrivsvårigheter och går i olika skolor och får olika hjälp och stöd. Ingår i LÄSK-projektets studiematerial.
 Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.
 


Tidigare inlägg
RSS 2.0