Nationella prov - en tydligt film om vad som gäller

Skolverket har producerat en informationsfilm som tar upp hur anpassning bör gõras fõr elever som ska skriva nationella prov och vem som är ansvarig för anpassningen.
 
 
 

 

 


RSS 2.0