Huvudräkning - kan vara enkelt ...

testa så får du se.
 
 
 
Matte är kul!

Ett roligare sätt att räkna matte?

I

RSS 2.0