Välkommen till tal- och språkbloggen!

Välkommen till min blogg!

 Här finner du information om:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • information om dyslexi  och information om språkstörning
 • föreläsningar om dyslexi och språkstörning
 • föreningar med intresseområdet dyslexi och språkstörning
 • föräldranätverk för föräldrar som har barn med språkstörning
 • litteratur tips om dyslexi och språkstörning
 • filmer om dyslexi och språkstörning
 • länktips om dyslexi och språkstörning
 • med mera om dyslexi och språkstörning

Är du intresserad av föreläsningar och av att lära dig mer om dyslexi, språkstörning - läs- och skrivsvårigheter? Eller av att träffa andra föräldrar?

Klicka in dig på: 

 • KALENDARIUM HÖSTEN 2010 och se även
 • DYSLEXIFÖRELÄSNINGAR och
 • DYSLEXIVECKAN
  läs mer för där har jag samlat intresanta träffar, föreläsningar, kongresser och möten som sker under hösten.
 • Tips om dyslexi och språkstörning inlägg om Skoldatatek, vilka böcker och material finns mm.

Skicka in tips!
Skicka gärna in tips till mig! Tackar på förhand! Skicka e-post till mig. Agneta Nilsson

Sprid till andra behövande!
 
Du får gärna sprida information om att bloggen finns till andra intresserade av läs- och skrivsvårigheter.


Varför en blogg om dyslexi och språkstörning?
Alla som träffar människor i olika sammanhang både i utbildningssituationer och annars har nytta av att förstå hur svårt det t ex kan vara för personer med dyslexi eller språkstörning att ta till sig skriven text. Hur de ofta blir sedda som lata…istället för att omgivningen anpassar undervisningen eller situationen genom t ex struktur, bilder, tydlighet och ljud- eller talböcker. Många skolor har kommit långt med anpassning för elever med dyslexi men många skolor har långt kvar. Mycket ansvar läggs på eleverna, otillräckliga kunskaper hos personalen och indviduell anpassning görs inte alltid.

Vi som är föräldrar till dessa barn behöver ständigt kämpa för våra barns rättigheter. Bloggen är ett sätt att få mer kunskap och ork och att bli bättre rustade för att kunna kämpa för att hjälpa våra barn mer men även för att ge andra råd och tips och ett forum för att sprida kunskap om dyslexi och språkstörning.

Lärverktyg - in i skolan
Lärverktyg finns inte i den utsträckning jag skulle önska i skolorna. Pedagogerna behöver stödja eleverna i användningen av lärverktyg och själva behärska dessa. Det behövs utbildning för lärarna i lärverktyg! Alla kloka logopeder, speciallärare, IT-pedagoger och forskare både inom språkstörning och dyslexi säger och trycker klart och tydligt på en och samma sak  – sätt in lärverktyg tidigt i åldrarna! Helst redan i förskoleklass! De trycker också på vikten av att lärarna och specialpedagogen planerar för (pedagogisk planering för varje genomgång och ämnesområde), använder och integrerar lärverktygen i undervisningen. Integration och kunskap är också viktigt för att dessa barn ska få hjälp - att kunskapen hos lärarna finns hur man använder lärverktygen har stor betydelse för att barnens skall få den hjälp de har rätt att få. Och att lärarna stödjer deras användning i klassen av lärverktygen. Barnet behöver stöd!


Detsamma gäller även för barn med språkstörning då språkstörning är mer okänt än dyslexi och då blir också anpassningen svårare för pedagogerna. Dessa barn har ännu större behov av indviduell anpassning av läxor, genomgångar och att ta till sig text då deras problematik spänner över fler områden. Hur ska en lärare kunna individanpåassa undervisningen om inte den kunskapen finns?

Läromedel - Att läsa med öronen
Gör texter tillgängliga för alla elever utefter deras förutsättningar till att ta till sig skriven text. Att lyssna på en skönlitterär bok i ljudformat eller en faktabok i talbok ska kunna erbjudas alla elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessa böcker ska finnas i skolans bibliotek. När lösa blad används i undervisningen behöver lärarna tänka till så att även deras specifika material kan läras in av dessa elever. Anpassas de använda läromedlen till varje enskild elevs förutsättningar och behov? Det är en fråga varje lärare bör ställa sig innan material delas ut i klassrummet.


Inköp av nya läromedel
Jag tycker att alla skolor i fortsättningen enbart ska köpa in nya läromedel som även finns i ljudformat, helst i Dasiy eller nerladdningsbart format eller i undantagsfall i CD-format.

Utbildning för alla
Om det är en självklarhet att barn med synfel har tillgång till och rättigheter att få använda glasögon på lektionerna i klassrummet, varje dag och varje lektion som en hjälp så undrar jag varför barn med diagnosen språkstörning och dyslexi inte har tillgång till sina lärverktyg i klassrummet som de behöver och som de fått utskrivna. Dessa barn måste få använda sina lärverktyg i skolan också. Det är i klassrummet barnen spenderar den mesta tiden i skolan och det är där de behöver kunna använda sina lärverktyg. Skolan behöver vara tillgänglig för alla elever även de elever som har läs- och skrivsvårigheter och behöver andra sätt till inlärning och indviduell anpassning. Fortfarande återstår mycket arbete.

Granskning av skolor - Läs om rapporterna från Skolinspektionen -
Skolinspektionens rapporter - Alla får inte chansen att lyckas


Åtgärdsprogram
Många föräldrar frågar om åtgärdsprogram. Detta är en undersökning som gjordes år 2009 av Skolinspektionen.

Skolor dåliga på åtgärdsprogram.
I en nyligen publicerad rapport är Skolinspektionen inte nådig. Sex av tio inspekteradegrund- och gymnasieskolor får kritik för sina åtgärdsprogram. Dessutom tar Skolinspektionen emot många anmälningar om brister i åtgärder och det särskilda stödet. Skolornas insatser för elever i behov av särskilt stöd är under all kritik.

Skolorna får kritik för att:

*Åtgärdsprogrammen saknar konkreta och mätbara mål

*Åtgärderna är generella och inte utformade efter elevens behov.

*Åtgärderna är ofta särskiljande

*Fokus läggs på brister hos eleven istället för i undervisningssituationen.

*Åtgärderna handlar inte om vad skola och lärare kan göra.

*Åtgärderna liknar tillsägelser om hur eleven ska bete sig.

*Ansvaret för åtgärderna läggs på elev och föräldrar.

*Åtgärderna omfattar inte alla ämnen.

*Bristande uppföljning och utvärdering.

Kritiken som förs fram är dessvärre densamma som för 20 år sedan.

Källa: Skolinspektionen, Rapport Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 -!

Vem skriver på bloggen?

Agneta som har fyra pojkar födda mellan åren 1988-2001. (-88, - 92, -97 och -01) Två barn med dyslexi och den yngsta med språkstörning. När jag inte skriver på bloggen arbetar jag som IT-konsult och coach, se gärna min hemsida. Agnetas hemsida

Jag är ledamot i Talknutens styrelse och med i Skolinspektionsnes samråd - granskning av skolor och dessa uppdrag har pågått i två år.


Välkommen!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0