ISS - IT i Skolan, nytt nätverk hos Dataföreningen

Dataföreningens Nätverket IT i Skolan - IIS ska verka för att öka användningen av IT i skolan.

Nätverket ska verka för att öka användningen av IT i skolan. Genom att samla alla berörda parter, belysa och tillgängliggöra den enorma pedagogiska potential IT kan bidra till i skolan kan det bli verklighet. 
 
- Det är bristen på dialog och förståelse för behov kontra möjligheter som är den stora boven i dramat för den långsamma utvecklingen av IT i skolan. Det menar Niclas Nilsson, nätverksledare för nätverket. Mer information

IIS ska bland annat arbeta med:
 •Pedagogiska och specialpedagogiska programvaror
 •Lärande icke-pedagogiska program och tjänster
 •Molntjänster
 •Open Source och gratis programvaror
 •Säker kommunikation och säkrade dokument
 •IT som ämne i grundskolan

Uppstartsmötet hölls den 29 mars 2012 med drygt 30 deltagare i Dataföreningens lokaler i Stockholm. 
Jag gick med på uppstartsmötet och i gruppen Nuläge som jag ledde diskuterade vi bl a följande:

Kort utdrag från mötet av diskussions punkter i gruppen – NULÄGE

Vi vill se en rättvis skola i hela landet
Ska det verkligen har betydelse vilken ort man bor på och vilken skolan man väljer för sina barn?

 • Skillnader i kommuner med datorsatsning (antal datorer/elev)
  Vissa kommuner satsar på IT för små barn, t ex Sollentua kommun iPad från föreskoleklass  till alla elever, Sandvikens kommun m fl i andra kommuner finns bara ett fåtal datorer i varje skola.
 • Skillnader på tillgång till datorer även i samma skola
 • Skillnader gällande kompetensutveckling för lärare i IT och lärverktyg i landet
 • Alla elever har inte tillgång till lärverktyg i egen dator
 • Anpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter görs inte alltid i den uträckning det behövs i klassrummet.
  Se senaste Skolinspektions granskningen om Dyslexi, http://www.skolinspektionen.se eller bloggen
 • Skolan måste bli bättre kravställare
  Vid inköp av datorer, serviceavtal och programvaror
  Gärna gemensamt basmål med IT i skolan för hela Sverige (anpassningar och specifika lösningar med tidigare program som lärare använt behöver också finnas med)
 • Strategi för IT & införande
  Tydligt ledarskap vid införande av nya program, satsning på datorer i undervisningen och skolplattformar – alla ska använda i skolan men även lärare, elever och föräldrar
 • Strategier för inköp av läromedel
  Rekommenderar att läromedel alltid köps in med ljudformat, Daisy o Mp3.
 • Strategi och införande för införande och användning av lärverktyg
  Lärverktyg hjälper alla elever – t ex Talsyntes, kan laddas ner gratis, för lust till läxläsning med musik, lärverktyg, Gustavas ordbok, Stava Rex m fl program. Använd pedagogiska hemsidor och få texten uppläst med talsyntes på svenska eller engelska.
 • Lusten att lära måste finnas mer i skolan
  Använd iPads, telefoner (iPhones m fl) och datorer mm för alternativa redovisningssätt (film, foto mm) samt söka information och egen forskning

  Nyttja gratis klipp, filmer och hemsidor för inlärning t ex You tube,  pedagogiska hemsidor, UR s hemsida, skolor och universitets egna hemsidor mm

  Informera och ta lärdom av andra lärares erfarenheter som använder IT integrerat i undervisningen
  pedagogiska forum är ett bra sätt att kvalitetsäkra material.
 • Visa upp och sprid de goda exemplen
  Många kommuner har gjort lyckade satsningar inom IT och elever har fått använda datorer redan från förskoleklass, t ex Sandvikens Kommun, fler exempel finns runt om i landet.
 • Lyft fram eldsjälar också!
  Låt eldsjälarna i kommuner, skolor, skoldatortek, föräldrar mm som kämpar runt om i landet få ett forum att synas på.
  Belöna och lyft fram duktiga lärares insatser!
 • Ändra lärarutbildningen så att IT och lärverktyg finns med på schemat
  Även viktigt att lärarana får lära sig och praktiskt arbeta med hur de kan anpassa undervisningen med hjälp av lärverktyg, t ex talsyntes. Det gagnas alla elever inte bara de med läs-och skrivsvårigheter.
   
 • Involvera HSO och handikapporganisationer o föreningar
 • Uppmaning till föräldrar– prata med de lokala skolpolitikerna om hur det ser ut i skolorna i din kommun.
 • Bjud in beslutsfattare, rektorer och kommunalt ansvariga politiker till nätverket
   

Bli medlem i Dataföreningen


Nästa möte i IIS nätverket  2012-04-24 kl 17:30 - 20:30

En snabb uppföljning på uppstartsmötet för IIS - IT i Skolan för att komma igång med intressanta aktiviteter. 

Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 2012-04-20


Kostnad: Mötet är kostnadsfritt och det ingår smörgås och fika. Notera dock att om du anmäler dig, men uteblir utan att meddela Nätverksservice på telefon 08-587 434 40 eller via e-post till stockholm@dfs.se senast 12:00 mötesdagen, debiteras du 500 kr.
Mer information


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0